Shirako Town Hall

Shirako Town Hall

Municipality Address Phone・Fax
Shirako Town Hall [HP] 5074-2 Seki, Shirako Machi, Chosei Gun, Chiba 299-4292 Phone:0475-33-2111
Fax:0475-33-4132