Municipal offices of Nagano prefecture

Nagano(Nagano Government)

Municipal Offices Address Phone
Nagano-shi Minami Nagano Habashita 692-2, Nagano-shi, Nagano 380-8570 026-232-0111

Nagano(North Nagano area)

Municipal Offices Address Phone
Nagano Shi 1613 Tsurugamidoricho, Nagano Shi, Nagano 380-8512 026-226-4911
Nagano Shi 281-1 Ombegawa, Shinonoi-shi, Nagano Shi, Nagano 388-8006 026-292-2590
Suzaka Shi 1528-1 Suzaka, Suzaka Shi, Nagano 382-8511 026-245-1400
Nakano Shi 1-3-19 Miyoshicho, Nakano Shi, Nagano 383-8614 0269-22-2111
Iiyama Shi 1110-1 Iiyama, Iiyama Shi, Nagano 389-2292 0269-62-3111
Chikuma Shi 84 Kuiseke, Chikuma Shi, Nagano 387-8511 026-273-1111
Obuse Machi 1491-2 Obuse, Obuse Machi, Kamitakai Gun, Nagano 381-0297 026-247-3111
Takayama Mura 4972 Takai, Takayama Mura, Kamitakai Gun, Nagano 382-8510 026-245-1100
Yamanouchi Machi 3352-1 Hirao, Yamanouchi Machi, Shimotakai Gun, Nagano 381-0498 0269-33-3111
Kijimadaira Mura 973-1 Ogo, Kijimadaira Mura, Shimotakai Gun, Nagano 389-2392 0269-82-3111
Nozawaonsen Mura 9817 Toyosato, Nozawaonsen Mura, Shimotakai Gun, Nagano 389-2592 0269-85-3111
Shinano Machi 428-2 Kashiwabara, Shinano Machi, Shimotakai Gun, Nagano 389-1392 026-255-3111
Ogawa Mura 8800-8 Takafu, Ogawa Mura, Shimotakai Gun, Nagano 381-3302 026-269-2323
Iizuna Machi 2795-1 Mure, Iizuna Machi, Shimotakai Gun, Nagano 389-1293 026-253-2511
Sakae Mura 3433 Hokushin, Sakae Mura, Shimominochi Gun, Nagano 389-2792 0269-87-3111

Nagano(Chushin)

Municipal Offices Address Phone
Matsumoto Shi 3-7 Marunouchi, Matsumoto Shi, Nagano 390-8620 0263-34-3000
Omachi Shi 3887 Omachi, Omachi Shi, Nagano 398-8601 0261-22-0420
Shiojiri Shi 3-3 Daimon 7-bancho , Shiojiri Shi, Nagano 399-0786 0263-52-0280
Azumino Shi 6000 Toyoshina, Azumino Shi, Nagano 399-8281 0263-71-2000
Agematsu Machi 2-13 Ekimae Dori, Agematsu Machi, Kiso Gun, Nagano 399-5603 0264-52-2001
Nagiso Machi 3668-1 Yomikaki, Nagiso Machi, Kiso Gun, Nagano 399-5301 0264-57-2001
Kiso Mura 1191-1 Yabuhara, Kiso Mura, Kiso Gun, Nagano 399-6201 0264-36-2001
Otaki Mura 3623, Otaki Mura, Kiso Gun, Nagano 397-0201 0264-48-2001
Okuwa Mura 2778 Nagano, Okuwa Mura, Kiso Gun, Nagano 399-5503 0264-55-3080
Kiso Machi 2326-6 Fukushima, Kiso Machi, Kiso Gun, Nagano 397-8588 0264-22-3000
Omi Mura 3837 O, Omi Mura, Higashichikuma Gun, Nagano 399-7701 0263-67-3001
Ikusaka Mura 5493-2, Ikusaka Mura, Higashichikuma Gun, Nagano 399-7201 0263-69-3111
Yamagata Mura 2030-1, Yamagata Mura, Higashichikuma Gun, Nagano 390-1392 0263-98-3111
Asahi Mura 1555-1 Komi, Asahi Mura, Higashichikuma Gun, Nagano 390-1188 0263-99-2001
Chikuhoku Mura 4195 Nishijo, Chikuhoku Mura, Higashichikuma Gun, Nagano 399-7501 0263-66-2211
Ikeda Machi 3203-6 Ikeda, Ikeda Machi, Kitaazumi Gun, Nagano 399-8696 0261-62-3131
Matsukawa Mura 76-5, Matsukawa Mura, Kitaazumi Gun, Nagano 399-8501 0261-62-3111
Hakuba Mura 7025 Hokujo, Hakuba Mura, Kitaazumi Gun, Nagano 399-9393 0261-72-5000
Otari Mura 131 Nakaotari He, Otari Mura, Kitaazumi Gun, Nagano 399-9494 0261-82-2001

Nagano(East Nagano area)

Municipal Offices Address Phone
Ueda Shi 1-11-16 Ote, Ueda Shi, Nagano 386-8601 0268-22-4100
Komoro Shi 3-3-3 Aioicho, Komoro Shi, Nagano 384-8501 0267-22-1700
Saku Shi 3056 Nakagomi, Saku Shi, Nagano 385-8501 0267-62-2111
Tomi Shi 281-2 Agata, Tomi Shi, Nagano 389-0592 0268-62-1111
Koumi Machi 57-1 Toyosato, Koumi Machi, Minamisaku Gun, Nagano 384-1192 0267-92-2525
Kawakami Mura 525 Omiyama, Kawakami Mura, Minamisaku Gun, Nagano 384-1405 0267-97-2121
Minamimaki Mura 1051 Uminokuchi, Minamimaki Mura, Minamisaku Gun, Nagano 384-1302 0267-96-2211
Minamiaiki Mura 3525-1, Minamiaiki Mura, Minamisaku Gun, Nagano 384-1211 0267-78-2121
Kitaaiki Mura 2744, Kitaaiki Mura, Minamisaku Gun, Nagano 384-1201 0267-77-2111
Sakuho Machi 569 Takanomachi, Sakuho Machi, Minamisaku Gun, Nagano 384-0697 0267-86-2525
Karuizawa Machi 2381-1 Nagakura, Karuizawa Machi, Kitasaku Gun, Nagano 389-0192 0267-45-8111
Miyota Machi 1794-6 Maseguchi, Miyota Machi, Kitasaku Gun, Nagano 389-0292 0267-32-3111
Tateshina Machi 2532 Ashida, Tateshina Machi, Kitasaku Gun, Nagano 384-2305 0267-56-2311
Aoki Mura 111 Tazawa, Aoki Mura, Chiisagata Gun, Nagano 386-1601 0268-49-0111
Nagawa Machi 4247-1 Furumachi, Nagawa Machi, Chiisagata Gun, Nagano 386-0603 0268-68-3111
Sakaki Machi 10050 Sakaki, Sakaki Machi, Hanishina Gun, Nagano 389-0692 0268-82-3111

Nagano

Municipal Offices Address Phone
Okaya Shi 8-1 Saiwaicho, Okaya Shi, Nagano 394-8510 0266-23-4811
Iida Shi 2534 Okubocho, Iida Shi, Nagano 395-8501 0265-22-4511
Suwa Shi 1-22-30 Takashima, Suwa Shi, Nagano 392-8511 0266-52-4141
Ina Shi 3050 Shimoshinden, Ina Shi, Nagano 396-8617 0265-78-4111
Komagane Shi 20-1 Akazumachi, Komagane Shi, Nagano 399-4192 0265-83-2111
Chino Shi 2-6-1 Tsukahara, Chino Shi, Nagano 391-8501 0266-72-2101
Shimosuwa Machi 4613-8, Shimosuwa Machi, Suwa Gun, Nagano 393-8501 0266-27-1111
Fujimi Machi 10777 Ochiai, Fujimi Machi, Suwa Gun, Nagano 399-0292 0266-62-2250
Hara Mura 6549-1, Hara Mura, Suwa Gun, Nagano 391-0192 0266-79-2111
Tatsuno Machi 1 Chuo, Tatsuno Machi, Kamiina Gun, Nagano 399-0493 0266-41-1111
Minowa Machi 10298 Nakaminowa, Minowa Machi, Kamiina Gun, Nagano 399-4695 0265-79-3111
Iijima Machi 2537 Iijima, Iijima Machi, Kamiina Gun, Nagano 399-3797 0265-86-3111
Minamiminowa Mura 4825-1, Minamiminowa Mura, Kamiina Gun, Nagano 399-4592 0265-72-2104
Nakagawa Mura 4045-1 Okusa, Nakagawa Mura, Kamiina Gun, Nagano 399-3892 0265-88-3001
Miyada Mura 98, Miyada Mura, Kamiina Gun, Nagano 399-4392 0265-85-3181
Matsukawa Machi 3823 Motoojima, Matsukawa Machi, Shimoina Gun, Nagano 399-3303 0265-36-3111
Takamori Machi 2183-1 Shimoichida, Takamori Machi, Shimoina Gun, Nagano 399-3193 0265-35-3111
Anan Cho 58-1 Higashijo, Anan Cho, Shimoina Gun, Nagano 399-1511 0260-22-2141
Achi Mura 483 Komaba, Achi Mura, Shimoina Gun, Nagano 395-0303 0265-43-2220
Hiraya Mura 354, Hiraya Mura, Shimoina Gun, Nagano 395-0601 0265-48-2211
Neba Mura 2131-1, Neba Mura, Shimoina Gun, Nagano 395-0701 0265-49-2111
Shimojo Mura 8801-1 Mutsuzawa, Shimojo Mura, Shimoina Gun, Nagano 399-2101 0260-27-2311
Urugi Mura 968-1, Urugi Mura, Shimoina Gun, Nagano 399-1689 0260-28-2311
Tenryu Mura 878 Hiraoka, Tenryu Mura, Shimoina Gun, Nagano 399-1201 0260-32-2001
Yasuoka Mura 3236-1, Yasuoka Mura, Shimoina Gun, Nagano 399-1895 0260-26-2111
Takagi Mura 6664, Takagi Mura, Shimoina Gun, Nagano 395-1107 0265-33-2001
Toyooka Mura 3120 Kumashiro, Toyooka Mura, Shimoina Gun, Nagano 399-3295 0265-35-3311
Oshika Mura 354 Okawara, Oshika Mura, Shimoina Gun, Nagano 399-3502 0265-39-2001