Location of Local Land Transport offices of Kochi

Kochi Land Transport Office

Location and Jurisdiction of Kochi Land Transport Office.
Land Transport Office Address, Phone No., Fax no., etc.
Kochi Land Transport Office
Kochi number
1879-1 Otsu otsu, Kochi Shi, Kochi Ken 781-5103
Procedure, Inspection:050-5540-2077 Fax no.:088-866-7310
Transportation, Audit:088-866-7311 Maintenance, Safety:088-866-7313
Reception time(Registration) : 8:45~11:45    13:00~16:00    ※Sat., Sun., and holidays are excluded
Reception time(Inspection) : 8:45~11:45    13:00~15:45    ※Sat., Sun., and holidays are excluded
Jurisdiction of Kochi Land Transport Office

◇Kochi number area --- Kocho Shi; Muroto Shi; Aki Shi; Nankoku Shi; Tosa Shi; Susaki Shi; Sukumo Shi; Tosashimizu Shi; Shimanto Shi; Konan Shi; Kami Shi; Toyo Cho; Nahari Cho; Tano Cho; Yasuda Cho; Kitagawa Mura; Umaji Mura; Geisei Mura; Motoyama Cho; Otoyo Cho; Tosa Cho; Okawa Mura; Ino Cho; Niyodogawa Cho; Nakatosa Cho; Sakawa Cho; Ochi Cho; Yusuhara Cho; Hidaka Mura; Tsuno Cho; Shimanto Cho; Otsuki Cho; Mihara Mura; Kuroshio Cho