Fuse Police Station|Osaka, Japan

Fuse Police Station 【 Driver's License, Garage Certificate, etc 】

Fuse Police Station|Osaka, Japan
Police Station Address / Jurisdictional District Phone・Fax
Fuse
Police Station
4-1-48 Shimokosaka, Higashiosaka Shi, Osaka 577-0803 TEL: 06-6727-1234
【Jurisdictional District】Higashiosaka-shi ( Ajiro; Ajirokita; Ajiroshinmachi; Ajirominami; Arakawa; Aramoto; Aramotokita; Aramotoshinmachi; Aramotonishi; Inadauemachi; Inadashinmachi; Inadahonmachi; Inadamishimacho; Eiwa; Omido; Ohasukita; Ohasuhigashi; Ohasuminami; Kashitanishi; Kashitahigashimachi; Kashitahonmachi; Kanaoka; Kanamonocho; Kamikosaka; Kawamata; Kawamatahonmachi; Kishidadokitamachi; Kishidadonishi; Kishidadominamimachi; Kizuri; Kusune; Genjigaoka; Kosaka; Kosakahonmachi; Kotobukicho; Kowakae; Sannose; Shigita; Shichiken'ya; Shibukawacho; Shimokosaka; Shuntokucho; Shinkamikosaka; Shinke; Shinkenakamachi; Shinkenishimachi; Shinkehigashimachi; Taiheiji; Takaida; Takaidanaka; Takaidanishi; Takaidahondori; Takaidamotomachi; Choeiji; Chodo; Teramaecho; Tokuanhonmachi; Tomoi ( except for 5-chome 6-banchi ); Nakakosaka; Nagasecho; Nagata; Nagatanaka; Nagatanishi; Nagatahigashi; Nishikamikosaka; Nishizutsumi; Nishizutsumigakuencho; Nishizutsumikusunokicho; Nishizutsuminishi; Nishizutsumihondorinishi; Nishizutsumihondorihigashi; Higashikamikosaka; Hishiyanishi; Hishiyahigashi ( a part of 2-chome, 3-chome ); Fujitoshinden; Hoji; Mikuriya; Mikuriyasakaemachi; Mikuriyanaka; Mikuriyanishinocho; Mikuriyahigashi; Mikuriyaminami; Minamikamikosaka; Morigawachinishi; Morigawachihigashi; Yokonumacho; Yoshimatsu; )

車庫証明管轄区域・警察署所在地【北海道札幌方面】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【青森県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【秋田県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【岩手県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【山形県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【宮城県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【福島県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【茨城県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【栃木県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【群馬県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【埼玉県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【千葉県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【東京都】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【神奈川県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【新潟県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【富山県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【石川県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【福井県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【山梨県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【静岡県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【長野県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【愛知県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【岐阜県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【三重県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【京都府】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【滋賀県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【兵庫県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【奈良県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【大阪府】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【和歌山県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【鳥取県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【島根県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【山口県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【広島県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【岡山県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【香川県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【徳島県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【愛媛県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【高知県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【福岡県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【佐賀県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【長崎県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【大分県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【宮崎県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【熊本県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【鹿児島県】 車庫証明管轄区域・警察署所在地【沖縄県】