Light Motor Vehicle Inspection Organization List of Aichi

Nagoya Light Motor Vehicle Inspection Organization

Nagoya Light Motor Vehicle Inspection Organization
Office Address, Phone, Fax, etc.
Nagoya Light Motor Vehicle Inspection Organization
Nagoya number
2-56-1 Irohacho, Minato Ku, Nagoya Shi, Aichi Ken 455-0052 Phone : 050-3816-1770
Fax : 052-659-2532
Inspection : 050-3818-8644
Reception time:8:45~11:45 a.m., 13:00~16:00 p.m.
※Saturday, Sunday, National Holiday and December 29th - January 3rd are excluded.
Jurisdiction of Nagoya Light Motor Vehicle Inspection Organization

◇Nagoya number area --- Nagoya Shi; Handa Shi; Tsushima Shi; Tokoname Shi; Tokai Shi; Obu Shi; Chita Shi; Toyoake Shi; Nisshin Shi; Aisai Shi; Yatomi Shi; Ama Shi; Nagakute Shi; Togo Cho; Oharu Cho; Kanie Cho; Tobishima Mura; Agui Cho; Higashiura Cho; Minamichita Cho; Mihama Cho; Taketoyo Cho

Nagoya Light Motor Vehicle Inspection Organization Nagoya Light Motor Vehicle Inspection Organization Nagoya Light Motor Vehicle Inspection Organization Nagoya Light Motor Vehicle Inspection Organization Nagoya Light Motor Vehicle Inspection Organization

Owarikomaki Light Motor Vehicle Inspection Organization

Owarikomaki Light Motor Vehicle Inspection Organization
Office Address, Phone, Fax, etc.
Owarikomaki Light Motor Vehicle Inspection Organization
Owarikomaki number Ichinomiya number Kasugai number
3-36 Shinkoki, Komaki Shi, Aichi Ken 485-0074 Phone : 050-3816-1773
Fax : 0568-42-1752
Inspection : 050-3818-8647
Reception time:8:45~11:45 a.m., 13:00~16:00 p.m.
※Saturday, Sunday, National Holiday and December 29th - January 3rd are excluded.
Jurisdiction of Owarikomaki Light Motor Vehicle Inspection Organization

◇Owarikomaki number area --- Seto Shi; Inuyama Shi; Konan Shi; Komaki Shi; Inazawa Shi; Owariasahi Shi; Iwakura Shi; Kiyosu Shi; Kitanagoya Shi; Toyoyama Cho; Oguchi Cho; Fuso Cho

◇Ichinomiya number area --- Ichinomiya Shi

◇Kasugai number area --- Kasugai Shi

Owarikomaki Light Motor Vehicle Inspection Organization Owarikomaki Light Motor Vehicle Inspection Organization Owarikomaki Light Motor Vehicle Inspection Organization Owarikomaki Light Motor Vehicle Inspection Organization

Mikawa Light Motor Vehicle Inspection Organization

Mikawa Light Motor Vehicle Inspection Organization
Office Address, Phone, Fax, etc.
Mikawa Light Motor Vehicle Inspection Organization
Mikawa number Toyota number Okazaki number
48-2 Wakabayashi Nishimachi Nishibasan, Toyota Shi, Aichi Ken 473-0917 Phone : 050-3816-1772
Fax : 0565-51-0732
Inspection : 050-3818-8646
Reception time:8:45~11:45 a.m., 13:00~16:00 p.m.
※Saturday, Sunday, National Holiday and December 29th - January 3rd are excluded.
Jurisdiction of Mikawa Light Motor Vehicle Inspection Organization

◇Mikawa number area --- Hekinan Shi; Kariya Shi; Anjo Shi; Nisio Shi; Chiryu Shi; Takahama Shi; Miyoshi Shi

◇Toyota number area --- Toyota Shi

◇Okazaki number area --- Okazaki Shi; Kota Cho

Mikawa Light Motor Vehicle Inspection Organization Mikawa Light Motor Vehicle Inspection Organization Mikawa Light Motor Vehicle Inspection Organization Mikawa Light Motor Vehicle Inspection Organization

Toyohashi Light Motor Vehicle Inspection Organization

Toyohashi Light Motor Vehicle Inspection Organization
Office Address, Phone, Fax, etc.
Toyohashi Light Motor Vehicle Inspection Organization
Toyohashi number
18 Jinnoshindencho Kyonowari, Toyohashi Shi, Aichi Ken 441-8077 Phone : 050-3816-1771
Fax : 0532-34-2782
Inspection : 050-3818-8645
Reception time:8:45~11:45 a.m., 13:00~16:00 p.m.
※Saturday, Sunday, National Holiday and December 29th - January 3rd are excluded.
Jurisdiction of Toyohashi Light Motor Vehicle Inspection Organization

◇Toyohashi number area --- Toyohashi Shi; Toyokawa Shi; Gamagori Shi; Shinshiro Shi; Tahara Shi; Shitara Cho; Toei Cho; Toyone Mura

Toyohashi Light Motor Vehicle Inspection Organization Toyohashi Light Motor Vehicle Inspection Organization Toyohashi Light Motor Vehicle Inspection Organization