Yomogita Village Hall

Yomogita Village Hall

Municipality Address Phone・Fax
Yomogita Village Hall [HP]

Yomogita Village Hall

1-3 Yomogita Shiokoshi, Yomogita Mura, Higashitsugaru Gun, Aomori 030-1211 Phone:0174-27-2111
Fax:0174-27-3255