Municipal offices of Shimane prefecture

Shimane(Shimane Government)

Municipal Offices Address Phone
Matsue-shi 1 Tonomachi, Matsue-shi, Shimane 690-8501 0852-22-5111

Shimane

Municipal Offices Address Phone
Matsue Shi 86 Suetsugucho, Matsue Shi, Shimane 690-8540 0852-55-5555
Izumo Shi 70 Imaichicho, Izumo Shi, Shimane 693-8530 0853-21-2211
Yasugi Shi 878-2 Yasugicho, Yasugi Shi, Shimane 692-8686 0854-23-3000
Unnan Shi 521-1 Kisukicho Satogata, Unnan Shi, Shimane 699-1392 0854-40-1000
Okuizumo Cho 358-1 Minari, Okuizumo Cho, Nita Gun, Shimane 699-1511 0854-54-1221
Iinan Cho 880 Shimoakana, Iinan Cho, Iishi Gun, Shimane 690-3513 0854-76-2211

Shimane

Municipal Offices Address Phone
Hamada Shi 1 Tonomachi, Hamada Shi, Shimane 697-8501 0855-22-2612
Masuda Shi 1-1 Tokiwacho, Masuda Shi, Shimane 698-8650 0856-31-0100
Oda Shi 1111 Odacho Oda Ro, Oda Shi, Shimane 694-0064 0854-82-1600
Gotsu Shi 1525 Gotsucho, Gotsu Shi, Shimane 695-8501 0855-52-2501
Kawamoto Cho 271-3 Kawamoto, Kawamoto Cho, Ochi Gun, Shimane 696-8501 0855-72-0631
Misato Cho 168 Kasubuchi, Misato Cho, Ochi Gun, Shimane 699-4692 0855-75-1211
Onan Cho 6000 Yakami, Onan Cho, Ochi Gun, Shimane 696-0192 0855-95-1111
Tsuwano Cho 54-25 Nichihara, Tsuwano Cho, Kanoashi Gun, Shimane 699-5292 0856-74-0021
Yoshika Cho 750 Muikaichi, Yoshika Cho, Kanoashi Gun, Shimane 699-5313 0856-77-1111

Shimane

Municipal Offices Address Phone
Ama Cho 1490 Ama, Ama Cho, Oki Gun, Shimane 684-0403 08514-2-0111
Nishinoshima Cho 534 Urago, Nishinoshima Cho, Oki Gun, Shimane 684-0211 08514-6-0101
Chibu Mura 1065, Chibu Mura, Oki Gun, Shimane 684-0102 08514-8-2211
Okinoshima Cho 1 Johokumachi, Okinoshima Cho, Oki Gun, Shimane 685-8585 08512-2-2111