Municipal offices of Akita prefecture

Akita(Akita Government)

Municipal Offices Address Phone
Akita Shi 4-1-1 Sanno, Akita Shi, Akita 010-8570 018-860-1111

Akita

Municipal Offices Address Phone
Yokote Shi 8-2 Chuomachi, Yokote Shi, Akita 013-8601 0182-35-2111

Akita

Municipal Offices Address Phone
Yuzawa Shi 1-1 Satakecho, Yuzawa Shi, Akita 012-8501 0183-73-2111
Ugo Machi 177 Nishimonai Nakano, Ugo Machi, Ogachi Gun, Akita 012-1131 0183-62-2111
Higashinaruse Mura 30-1 Tagonai Senninshita, Higashinaruse Mura, Ogachi Gun, Akita 019-0801 0182-47-3401

Akita

Municipal Offices Address Phone
Yurihonjo Shi 17 Ozaki, Yurihonjo Shi, Akita 015-8501 0184-24-3321
Nikaho Shi 1 Kisakatamachi Hamanota, Nikaho Shi, Akita 018-0192 0184-43-3200

Akita

Municipal Offices Address Phone
Kazuno Shi 4-1 Hanawa Arata, Kazuno Shi, Akita 018-5292 0186-30-0203
Kosaka Machi 41-1 Kosaka Kamiyachi, Kosaka Machi, Kazuno Gun, Akita 017-0292 0186-29-3901

Akita

Municipal Offices Address Phone
Odate Shi 20 Nakajo, Odate Shi, Akita 017-8555 0186-49-3111
Kitaakita Shi 19-1 Hanazonocho, Kitaakita Shi, Akita 018-3392 0186-62-1111
Kamiani Mura 118 Kosawada Mukaikawara, Kamiani Mura, Kitaakita Gun, Akita 018-4494 0186-77-2221

Akita

Municipal Offices Address Phone
Noshiro Shi 1-3 Kamimachi, Noshiro Shi, Akita 016-8501 0185-52-2111
Fujisato Machi 8 Fujikoto Fujikoto, Fujisato Machi, Yamamoto Gun, Akita 018-3201 0185-79-2111
Mitane Cho 8 Ukawa Iwayako, Mitane Cho, Yamamoto Gun, Akita 018-2401 0185-85-2111
Happo Cho 118 Minehama Menagata Mechota, Happo Cho, Yamamoto Gun, Akita 018-2502 0185-76-2111

Akita

Municipal Offices Address Phone
Akita Shi 1-1-1 Sanno, Akita Shi, Akita 010-8560 018-863-2222
Oga Shi 66-1 Funagawaminto Fungawa Izumidai, Oga Shi, Akita 010-0595 0185-23-2111
Katagami Shi 226-1 Tenno Bonumadai, Katagami Shi, Akita 010-0201 018-853-5301
Gojome Machi 1-1-1 Nishi Isonome, Gojome Machi, Minamiakita Gun, Akita 018-1792 018-852-5100
Hachirogata Machi 80 Omichi, Hachirogata Machi, Minamiakita Gun, Akita 018-1692 018-875-5800
Ikawa Machi 78-1 Kitakawashiri Ebisawa toyonokuchi, Ikawa Machi, Minamiakita Gun, Akita 018-1596 018-874-4411
Ogata Mura 1-1 Chuo, Ogata Mura, Minamiakita Gun, Akita 010-0494 0185-45-2111

Akita

Municipal Offices Address Phone
Daisen Shi 1-1 Omagari Hanazono Cho, Daisen Shi, Akita 014-8601 0187-63-1111
Senboku Shi 30 Tazawako Obonai Miyanoushiro, Senboku Shi, Akita 014-1298 0187-43-1111
Misato Cho Otsu 170-10, Uwano, Tsuchizaki, Misato Cho, Senboku Gun, Akita 019-1541 0187-84-1111