Municipal offices of Okinawa prefecture

Okinawa(Okinawa Government)

Municipal Offices Address Phone
Naha-shi 1-2-2 Izumizaki, Naha-shi, Okinawa 900-8570 098-866-2333

Okinawa

Municipal Offices Address Phone
Naha Shi 1-1-1 Izumizaki, Naha Shi, Okinawa 900-8585 098-867-0111
Urashoe Shi 1-1-1 Ahacha, Urashoe Shi, Okinawa 901-2501 098-876-1234
Itoman Shi 1-1 Shiozakicho, Itoman Shi, Okinawa 901-0392 098-840-8111
Tomigusuku Shi 1-1-1 Gibo, Tomigusuku Shi, Okinawa 901-0292 098-850-0024
Nanjo Shi Sashiki 1870 Shinzato, Nanjo Shi, Okinawa 901-1495 098-917-5309
Yonabaru Cho 16 Ueyonbaru, Yonabaru Cho, Shimajiri Gun, Okinawa 901-1392 098-945-2201
Haebaru Cho 686 Kanegusuku, Haebaru Cho, Shimajiri Gun, Okinawa 901-1195 098-889-4415
Yaese Cho 1188 Kochinda, Yaese Cho, Shimajiri Gun, Okinawa 901-0492 098-998-2200

Okinawa

Municipal Offices Address Phone
Ginowan Shi 1-1-1 Nodake, Ginowan Shi, Okinawa 901-2710 098-893-4411
Okinawa Shi 26-1 Nakasonecho, Okinawa Shi, Okinawa 904-8501 098-939-1212
Uruma Shi 1-1-1 Midorimachi, Uruma Shi, Okinawa 904-2292 098-974-3111
Yomitan Son 2901 Zakimi, Yomitan Son, Nakagami Gun, Okinawa 904-0392 098-982-9200
Kadena Cho 588 Kadena, Kadena Cho, Nakagami Gun, Okinawa 904-0293 098-956-1111
Chatan Cho 226 Kuwae, Chatan Cho, Nakagami Gun, Okinawa 904-0192 098-936-1234
Kitanakagusuku Son 426-2 Kisyaba, Kitanakagusuku Son, Nakagami Gun, Okinawa 901-2392 098-935-2233
Nakagusuku Son 176 Toma, Nakagusuku Son, Nakagami Gun, Okinawa 901-2493 098-895-2131
Nishihara Cho 140-1 Yonagusuku, Nishihara Cho, Nakagami Gun, Okinawa 903-0220 098-945-5011

Okinawa

Municipal Offices Address Phone
Ishigaki Shi 14 Misakicho, Ishigaki Shi, Okinawa 907-8501 0980-82-9911
Miyakojima Shi 186 Hirara Nishizato, Miyakojima Shi, Okinawa 906-8501 0980-72-3751
Tarama Son 99-2 Nakasuji, Tarama Son, Miyako Gun, Okinawa 906-0692 0980-79-2011
Taketomi Cho 11-1 Misakicho, Ishigaki Shi 907-8503 0980-82-6191
Yonaguni Cho 129 Yonaguni, Yonaguni Cho, Yaeyama Gun, Okinawa 907-1801 0980-87-2241

Okinawa

Municipal Offices Address Phone
Nago Shi 1-1-1 Minato, Nago Shi, Okinawa 905-8540 0980-53-1212
Kunigami Son 121 Hentona, Kunigami Son, Kunigami Gun, Okinawa 905-1495 0980-41-2101
Ogimi Son 157 Oganeku, Ogimi Son, Kunigami Gun, Okinawa 905-1392 0980-44-3001
Higashi Son 804 Taira, Higashi Son, Kunigami Gun, Okinawa 905-1292 0980-43-2201
Nakijin Son 219 Nakasone, Nakijin Son, Kunigami Gun, Okinawa 905-0492 0980-56-2101
Motobu Cho 5 Higashi, Motobu Cho, Kunigami Gun, Okinawa 905-0292 0980-47-2101
Onna Son 2451 Onna, Onna Son, Kunigami Gun, Okinawa 904-0492 098-966-1200
Ginoza Son 296 Ginoza, Ginoza Son, Kunigami Gun, Okinawa 904-1392 098-968-5111
Kin Cho 1 Kin, Kin Cho, Kunigami Gun, Okinawa 904-1292 098-968-2111
Ie Son 38 Higashi Emae, Ie Son, Kunigami Gun, Okinawa 905-0592 0980-49-2001
Iheya Son 251 Gakiya, Iheya Son, Shimajiri Gun, Okinawa 905-0793 0980-46-2001
Izena Son 1203 Nakada, Izena Son, Shimajiri Gun, Okinawa 905-0603 0980-45-2001

Okinawa

Municipal Offices Address Phone
Tokashiki Son 183 Tokashiki, Tokashiki Son, Shimajiri Gun, Okinawa 901-3501 098-987-2321
Zamami Son 109 Zamami, Zamami Son, Shimajiri Gun, Okinawa 901-3496 098-987-2311
Aguni Son 367 Higashi, Aguni Son, Shimajiri Gun, Okinawa 901-3702 098-988-2016
Tonaki Son 1917-3, Tonaki Son, Shimajiri Gun, Okinawa 901-3692 098-989-2002
Minamidaito Son 144-1 Minami, Minamidaito Son, Shimajiri Gun, Okinawa 901-3895 09802-2-2001
Kitadaito Son 218 Nakano, Kitadaito Son, Shimajiri Gun, Okinawa 901-3902 09802-3-4001
Kumejima Cho 2870 Higa, Kumejima Cho, Shimajiri Gun, Okinawa 901-3193 098-985-7121