Municipal offices of Yamanashi prefecture

Yamanashi(Yamanashi Government)

Municipal Offices Address Phone
Kofu Shi 1-6-1 Marunouchi, Kofu Shi, Yamanashi 400-8501 055-237-1111

Yamanashi

Municipal Offices Address Phone
Kofu Shi 1-18-1 Marunouchi, Kofu Shi, Yamanashi 400-8585 055-237-1161
Kofu Shi 3-5-44 Aonuma, Kofu Shi, Yamanashi 400-0867 055-228-8571
Kofu Shi 3-5-20 Yumura, Kofu Shi, Yamanashi 400-0073 055-252-0612
Kofu Shi 6-4-2 Kokubo, Kofu Shi, Yamanashi 400-0043 055-228-6291
Kofu Shi 955-1 Wadomachi, Kofu Shi, Yamanashi 400-0812 055-235-1383
Kofu Shi 3-1-6 Takeda, Kofu Shi, Yamanashi 400-0016 055-254-6100
Kofu Shi 15 Shimoimaichou, Kofu Shi, Yamanashi 400-0842 055-241-0083
Kofu Shi 12-30 Choushoujichou, Kofu Shi, Yamanashi 400-0067 055-225-1761
Kofu Shi 3805-1 Osatocho, Kofu Shi, Yamanashi 400-0053 055-244-1130
Kofu Shi 1070-3 Shimosonechou, Kofu Shi, Yamanashi 400-1508 055-266-3111
Kofu Shi 1158 Furusekimachi, Kofu Shi, Yamanashi 409-3712 0555-88-2111
Yamanashi Shi 843 Kobaranishi, Yamanashi Shi, Yamanashi 405-8501 0553-22-1111
Nirasaki Shi 1-3-1 Suijin, Nirasaki Shi, Yamanashi 407-8501 0551-22-1111
Minami-alps Shi 376 Ogasahara, Minami-alps Shi, Yamanashi 400-0395 055-282-1111
Minami-alps Shi 800 Enokihara, Minami-alps Shi, Yamanashi 400-0298 055-282-5600
Minami-alps Shi 2806-1 Iino , Minami-alps Shi, Yamanashi 400-0292 055-283-3000
Minami-alps Shi 518 Ashikura, Ashiyasu, Minami-alps Shi, Yamanashi 400-0293 055-282-5577
Minami-alps Shi 725-1 Terabe, Minami-alps Shi, Yamanashi 400-0393 055-282-3100
Minami-alps Shi 1212 Ayuzawa, Minami-alps Shi, Yamanashi 400-0492 055-282-3120
Hokuto Shi 961-1 Sutamacho Mamyoda, Hokuto Shi, Yamanashi 408-0188 0551-42-1111
Hokuto Shi 5219-1 Uede, Akenocho, Hokuto Shi, Yamanashi 408-0204 0551-42-1112
Hokuto Shi 2155 Wakamiko, Sutamacho, Hokuto Shi, Yamanashi 408-0192 0551-42-1113
Hokuto Shi 3621-30 Hishi, Sutamacho, Hokuto Shi, Yamanashi 408-0102 0551-42-1436
Hokuto Shi 3261 Murayamakitawari, Takanecho, Hokuto Shi, Yamanashi 408-8511 0551-42-1114
Hokuto Shi 2575-19 Nagasakakamijo, Nagasakacho, Hokuto Shi, Yamanashi 408-8585 0551-42-1115
Hokuto Shi 3164-1 Nishiide, Oizumicho, Hokuto Shi, Yamanashi 409-1501 0551-42-1116
Hokuto Shi 7711 Kobuchizawacho, Hokuto Shi, Yamanashi 408-8555 0551-42-1119
Hokuto Shi 312 Shirasu, Hakusyucho, Hokuto Shi, Yamanashi 408-0315 0551-42-1117
Hokuto Shi 1457-3 Yamataka, Mukawacho, Hokuto Shi, Yamanashi 408-0302 0551-42-1118
Kai Shi 2610 Shinohara, Kai Shi, Yamanashi 400-0192 055-276-2111
Fuefuki Shi 777 Isawacho Ichibe, Fuefuki Shi, Yamanashi 406-8510 055-262-4111
Fuefuki Shi 744 Natsumehara, Misakacho, Fuefuki Shi, Yamanashi 406-0804 055-262-2271
Fuefuki Shi 807-6 Sueki, Ichinomiyacho, Fuefuki Shi, Yamanashi 405-0073 0553-47-1111
Fuefuki Shi 917 Minami, Yatsushirocho, Fuefuki Shi, Yamanashi 406-8555 055-265-2111
Fuefuki Shi 2588 Fujinuta, Sakaigawacho, Fuefuki Shi, Yamanashi 406-0853 055-266-2111
Fuefuki Shi 136 Teramoto, Kasugaicho, Fuefuki Shi, Yamanashi 406-8505 0553-26-3111
Fuefuki Shi 585 Nakaashigawa, Ashigawacho, Fuefuki Shi, Yamanashi 409-3703 055-298-2111
Uenohara Shi 3947 Saihara, Uenohara Shi, Yamanashi 409-0141 0554-68-2002
Kosyu Shi 1085-1 Enzan Kamiozo, Kosyu Shi, Yamanashi 404-8501 0553-32-2111
Chuo Shi 301-1 Usuiawara, Chuo Shi, Yamanashi 409-3892 055-274-1111
Chuo Shi 2266 Narushima, Chuo Shi, Yamanashi 409-3893 055-274-1119
Ichikawamisato Cho 1790-3 Ichikawadaimon, Ichikawamisato Cho, Nishiyatsushiro Gun, Yamanashi 409-3601 055-272-1101
2714-2 Ueno, , , Yamanashi 409-3612 055-240-4153
872-1 Kurosawa, , , Yamanashi 409-3603 055-272-1504
Hayakawa Cho 758 Koju, Hayakawa Cho, Minamikoma Gun, Yamanashi 409-2732 0556-45-2511
Minobu Cho 350 Kiriishi, Minobu Cho, Minamikoma Gun, Yamanashi 409-3392 0556-42-2111
Nanbu Cho 28505-2 Fukushi, Nanbu Cho, Minamikoma Gun, Yamanashi 409-2192 0556-66-2111
4473-1 Utsubuna, , , Yamanashi 409-2398 0556-64-3111
3398-1 Manzawa, , , Yamanashi 409-2103 0556-67-3002
Fujikawa Cho 1134 Tenjinnakajo, Fujikawa Cho, Minamikoma Gun, Yamanashi 400-0592 0556-22-1111
Showa Cho 542-2 Oshokoshi, Showa Cho, Nakakoma Gun, Yamanashi 409-3880 055-275-2111

Yamanashi

Municipal Offices Address Phone
Fujiyoshida Shi 6-1-1 Shimoyoshida, Fujiyoshida Shi, Yamanashi 403-8601 0555-22-1111
Tsuru Shi 1-1-1 Kamiya, Tsuru Shi, Yamanashi 402-8501 0554-43-1111
Tsuru Shi 2516-1 Shimoya, Tsuru Shi, Yamanashi 402-0051 0554-46-5111
Tsuru Shi 678 Katsuramachi, Tsuru Shi, Yamanashi 402-0034 0554-45-6644
Tsuru Shi 718 Nakatsumori, Tsuru Shi, Yamanashi 402-0046 0554-45-6688
Tsuru Shi 577 Furukawado, Tsuru Shi, Yamanashi 402-0004 0554-45-6622
Tsuru Shi 309 Asahibaba, Tsuru Shi, Yamanashi 402-0014 0554-48-2002
Otsuki Shi 2-6-20 Otsuki, Otsuki Shi, Yamanashi 401-8601 0554-23-8005
Otsuki Shi 1359-7 Kuronoda, Sasagomachi, Otsuki Shi, Yamanashi 401-0025 0554-25-2301
Otsuki Shi 100 Nakahatsukari, Hatsukarimachi, Otsuki Shi, Yamanashi 401-0022 0554-25-6051
Otsuki Shi 943 Hayashi, Nanahomachi, Otsuki Shi, Yamanashi 409-0624 0554-24-7018
Otsuki Shi 81 Saruhashi, Saruhashimachi, Otsuki Shi, Yamanashi 409-0614 0554-22-0542
Otsuki Shi 1900 Torisawa, Tomihamamachi, Otsuki Shi, Yamanashi 409-0502 0554-26-5301
Otsuki Shi 1391 Tsunanoue, Yanagawamachi, Otsuki Shi, Yamanashi 409-0503 0554-26-2115
Uenohara Shi 3832 Uenohara, Uenohara Shi, Yamanashi 409-0192 0554-62-3111
Uenohara Shi 7131 Akiyama, Uenohara Shi, Yamanashi 401-0292 0554-56-2111
Uenohara Shi 2367-9 Yuzurihara, Uenohara Shi, Yamanashi 409-0111 0554-67-2002
Uenohara Shi 2038-2 Tsurushima, Uenohara Shi, Yamanashi 409-0114 0554-62-4103
Uenohara Shi 334-1 Notajiri, Uenohara Shi, Yamanashi 409-0125 0554-66-2005
Uenohara Shi 1261 Oono, Uenohara Shi, Yamanashi 409-0123 0554-66-2002
Uenohara Shi 31-1 Ookura, Uenohara Shi, Yamanashi 409-0138 0554-62-4104
Uenohara Shi 940-2 Shiotsu, Uenohara Shi, Yamanashi 409-0121 0554-62-4105
495 Iwama, , , Yamanashi 409-3244 0556-32-2111
Doshi Mura 6181-1, Doshi Mura, Minamitsuru Gun, Yamanashi 402-0209 0554-52-2111
Nishikatsura Cho 1501-1 Onuma, Nishikatsura Cho, Minamitsuru Gun, Yamanashi 403-0022 0555-25-2121
Oshimo Mura 1514 Shibokusa, Oshimo Mura, Minamitsuru Gun, Yamanashi 401-0592 0555-84-3111
Yamanakako Mura 237-1 Yamanaka, Yamanakako Mura, Minamitsuru Gun, Yamanashi 401-0595 0555-62-1111
Narusawa Mura 1575, Narusawa Mura, Minamitsuru Gun, Yamanashi 401-0398 0555-85-2311
Fujikawaguchiko Machi 1700 Funatsu, Fujikawaguchiko Machi, Minamitsuru Gun, Yamanashi 401-0392 0555-72-1111
Kosuge Mura 4698, Kosuge Mura, Kitatsuru Gun, Yamanashi 409-0211 0428-87-0111
Tabayama Mura 890, Tabayama Mura, Kitatsuru Gun, Yamanashi 409-0305 0428-88-0211