Municipal offices of Tokushima prefecture

Tokushima(Tokushima Government)

Municipal Offices Address Phone
Tokushima Shi 1-1 Bandaicho, Tokushima Shi, Tokushima 770-8570 088-621-2500

Tokushima

Municipal Offices Address Phone
Tokushima Shi 2-5 Saiwaicho, Tokushima Shi, Tokushima 770-8571 088-621-5111
Naruto Shi 170 Muyacho Minamihama Higashihama, Naruto Shi, Tokushima 772-8501 088-684-1111
Komatsushima Shi 1-1 Yokosucho, Komatsushima Shi, Tokushima 773-8501 0885-32-2111
Yoshinogawa Shi 115-1 Kamojimacho Kamojima, Yoshinogawa Shi, Tokushima 776-8611 0883-22-2222
Awa Shi 201-1 Ichibacho Kirihata Furuta, Awa Shi, Tokushima 771-1695 0883-36-8700
Katsuura Cho 3 Hisakuni Kubota, Katsuura Cho, Katsuura Gun, Tokushima 771-4395 0885-42-2511
Kamikatsu Cho 3-1 Fukuhara Shimoyokomine, Kamikatsu Cho, Katsuura Gun, Tokushima 771-4501 0885-46-0111
Sanagochi Son 71-1 Shimo Nakahen, Sanagochi Son, Myodo Gun, Tokushima 771-4195 088-679-2111
Ishii Cho 121-1 Takagawara Takagawara, Ishii Cho, Myozai Gun, Tokushima 779-3295 088-674-1111
Kamiyama Cho 100 Jinryo Honnoma, Kamiyama Cho, Myozai Gun, Tokushima 771-3395 088-676-1111
Matsushige Cho 30 Hiroshima Higashiura, Matsushige Cho, Itano Gun, Tokushima 771-0295 088-699-2111
Kitajima Cho 23-1 Nakamura Kamiji, Kitajima Cho, Itano Gun, Tokushima 771-0285 088-698-9801
Aizumi Cho 52-1 Okuno Yakamimae, Aizumi Cho, Itano Gun, Tokushima 771-1292 088-637-3111
Itano Cho 22-2 Fukita Machiminami, Itano Cho, Itano Gun, Tokushima 779-0192 088-672-5980
Kamiita Cho 42 Shichijo kyozuka, Kamiita Cho, Itano Gun, Tokushima 771-1392 088-694-3111

Tokushima

Municipal Offices Address Phone
Anan Shi 12-3 Tomiokacho Tonomachi, Anan Shi, Tokushima 774-8501 0884-22-1111
Naka Cho 104-1 Wajikigo Minamigawa, Naka Cho, Naka Gun, Tokushima 771-5295 0884-62-1121
Mugi Cho 7-4 Nakamura Honson, Mugi Cho, Kaifu Gun, Tokushima 775-8570 0884-72-1111
Minami Cho 18-1 Okugawauchi Honson, Minami Cho, Kaifu Gun, Tokushima 779-2395 0884-77-1111
Kaiyo Cho 128 Ozato Kaminakasu, Kaiyo Cho, Kaifu Gun, Tokushima 775-0295 0884-73-1234

Tokushima

Municipal Offices Address Phone
Mima Shi 5 Anabukicho Anabuki Kutanchi, Mima Shi, Tokushima 777-8577 0883-52-1212
Miyoshi Shi 1500-2 Ikedacho Shimmachi, Miyoshi Shi, Tokushima 778-8501 0883-72-7600
Tsurugi Cho 1-3 Sadamitsu Higashiura, Tsurugi Cho, Mima Gun, Tokushima 779-4195 0883-62-3111
Higashimiyoshi Cho 3360 Kamo, Higashimiyoshi Cho, Miyoshi Gun, Tokushima 779-4795 0883-82-6303