Municipal offices of Nagasaki prefecture

Nagasaki(Nagasaki Government)

Municipal Offices Address Phone
Nagasaki-shi 3-1 Onouemachi, Nagasaki-shi, Nagasaki 850-8570 095-824-1111

Nagasaki

Municipal Offices Address Phone
Nagasaki Shi 2-22 Sakuramachi, Nagasaki Shi, Nagasaki 850-8685 095-822-8888
Nagayo Cho 659-1 Urerigo, Nagayo Cho, Nishisonogi Gun, Nagasaki 851-2185 095-883-1111
Togitsu Cho 274-1 Urago, Togitsu Cho, Nishisonogi Gun, Nagasaki 851-2198 095-882-2211

Nagasaki

Municipal Offices Address Phone
Sasebo Shi 1-10 Hachimancho, Sasebo Shi, Nagasaki 857-8585 0956-24-1111
Hirado Shi 1508-3 Iwanouecho, Hirado Shi, Nagasaki 859-5192 0950-22-4111
Matsuura Shi 365 Shisacho Satomen, Matsuura Shi, Nagasaki 859-4598 0956-72-1111
Saikai Shi 2222 Osetocho Setokashinourago, Saikai Shi, Nagasaki 857-2392 0959-37-0011
Higashisonogi Cho 1850-6 Kuramotogo, Higashisonogi Cho, Higashisonogi Gun, Nagasaki 859-3808 0957-46-1111
Kawatana Cho 1518-1 Nakagumigo, Kawatana Cho, Higashisonogi Gun, Nagasaki 859-3692 0956-82-3131
Hasami Cho 660 Shukugo, Hasami Cho, Higashisonogi Gun, Nagasaki 859-3791 0956-85-2111
Ojika Cho 2376-1 Fuefukigo, Ojika Cho, Kitamatsuura Gun, Nagasaki 857-4701 0959-56-3111
Saza Cho 168-2 Hondabarumen, Saza Cho, Kitamatsuura Gun, Nagasaki 857-0392 0956-62-2101

Nagasaki

Municipal Offices Address Phone
Shimabara Shi 537 Uenomachi, Shimabara Shi, Nagasaki 855-8555 0957-63-1111
Unzen Shi 714 Azumacho Ushiguchimyo, Unzen Shi, Nagasaki 859-1107 0957-38-3111
Minamishimabara Shi 96-2 Nishiariecho Satobo, Minamishimabara Shi, Nagasaki 859-2211 0957-73-6600

Nagasaki

Municipal Offices Address Phone
Isahaya Shi 7-1 Higashikojimachi, Isahaya Shi, Nagasaki 854-8601 0957-22-1500
Omura Shi 1-25 Kushima, Omura Shi, Nagasaki 856-8686 0957-53-4111

Nagasaki

Municipal Offices Address Phone
Tsushima Shi 1441 Izuharamachi Kokubu, Tsushima Shi, Nagasaki 817-8510 0920-53-6111

Nagasaki

Municipal Offices Address Phone
Iki Shi 562 Gonouracho Hommuramure, Iki Shi, Nagasaki 811-5192 0920-48-1111

Nagasaki

Municipal Offices Address Phone
Goto Shi 1-1 Fukuecho, Goto Shi, Nagasaki 853-8501 0959-72-6111
Shinkamigoto Cho 1585-1 Aokatago, Shinkamigoto Cho, Minamimatsuura Gun, Nagasaki 857-4495 0959-53-1111