Municipal offices of Fukui prefecture

Fukui(Fukui Government)

Municipal Offices Address Phone
Fukui-shi 3-17-1 Ote, Fukui-shi, Fukui 910-8580 0776-21-1111

Fukui(Reihoku)

Municipal Offices Address Phone
Fukui Shi 3-10-1 Ote, Fukui Shi, Fukui 910-8511 0776-20-5111
Ono Shi 1-1 Tenjincho, Ono Shi, Fukui 912-8666 0779-66-1111
Katsuyama Shi 1-1-1 Motomachi, Katsuyama Shi, Fukui 911-8501 0779-88-1111
Sabae Shi 13-1 Nishiyamacho, Sabae Shi, Fukui 916-8666 0778-51-2200
Awara Shi 3-1-1 Ichihime, Awara Shi, Fukui 919-0692 0776-73-1221
Echizen Shi 1-13-7 Fuchu, Echizen Shi, Fukui 915-8530 0778-22-3000
Sakai Shi 1-1 Sakaicho Shimoshinjo, Sakai Shi, Fukui 919-0592 0776-66-1500
Eiheiji Cho 1-4 Matsuoka Kasuga, Eiheiji Cho, Yoshida Gun, Fukui 910-1192 0776-61-1111
Ikeda Cho 35-4 Inari, Ikeda Cho, Imadate Gun, Fukui 910-2512 0778-44-6000
Minamiechizen Cho 29-1 Higashi Daido, Minamiechizen Cho, Nanjo Gun, Fukui 919-0292 0778-47-3000
Echizen Cho 13-5-1 Nishi Tanaka, Echizen Cho, Nyū Gun, Fukui 916-0192 0778-34-1234

Fukui(Reinan)

Municipal Offices Address Phone
Tsuruga Shi 2-1-1 Chuocho, Tsuruga Shi, Fukui 914-8501 0770-21-1111
Obama Shi 6-3 Otecho, Obama Shi, Fukui 917-8585 0770-53-1111
Mihama Cho 25-25 Goichi, Mihama Cho, Mikata Gun, Fukui 919-1192 0770-32-1111
Takahama Cho 86-23-2 Miyazaki, Takahama Cho, Oi Gun, Fukui 919-2292 0770-72-1111
Oi Cho 136-1-1 Hongo, Oi Cho, Oi Gun, Fukui 919-2111 0770-77-1111
Wakasa Cho 1-1 Chuo, Wakasa Cho, Mikatakaminaka Gun, Fukui 919-1393 0770-45-1111