Municipal offices of Fukui prefecture

Fukui(Fukui Government)

Municipal Offices Address Phone
Fukui-shi 3-17-1 Ote, Fukui-shi, Fukui 910-8580 0776-21-1111

Fukui

Municipal Offices Address Phone
Fukui Shi 3-10-1 Ote, Fukui Shi, Fukui 910-8511 0776-20-5111
Fukui-shi 7-1 Miyamacho, Fukui-shi, Fukui 910-2392 0776-90-1111
Fukui-shi 1-68 Gumizakicho, Fukui-shi, Fukui 910-3592 0776-89-2111
Fukui-shi 27-1 Obacho, Fukui-shi, Fukui 910-3692 0776-98-2001
Fukui-shi 12-7 Matsushirocho, Fukui-shi, Fukui 910-0852 0776-25-5349
Fukui-shi 2-16-1 Hanandouminami, Fukui-shi, Fukui 918-8015 0776-36-0033
Fukui-shi 2-1705 Fuchi, Fukui-shi, Fukui 918-8026 0776-36-0044
Fukui-shi 1-208 Horinomiya, Fukui-shi, Fukui 910-0032 0776-23-0637
Fukui-shi 5-58 Sunagosakacho, Fukui-shi, Fukui 910-3143 0776-83-1111
Fukui-shi 2 Shimomorita-Fujimakicho, Fukui-shi, Fukui 910-0145 0776-56-0001
Fukui-shi 6-6 Tougounikachou, Fukui-shi, Fukui 910-2165 0776-41-0301
Fukui-shi 1-13 Kazaocho, Fukui-shi, Fukui 910-3516 0776-97-2101
Fukui-shi 鮎川町133-1-3, Fukui-shi, Fukui 910-3402 0776-88-2001
Ono Shi 1-1 Tenjincho, Ono Shi, Fukui 912-8666 0779-66-1111
Katsuyama Shi 1-1-1 Motomachi, Katsuyama Shi, Fukui 911-8501 0779-88-1111
Sabae Shi 13-1 Nishiyamacho, Sabae Shi, Fukui 916-8666 0778-51-2200
Awara Shi 3-1-1 Ichihime, Awara Shi, Fukui 919-0692 0776-73-1221
Awara Shi 13-13 Kunikage, Awara Shi, Fukui 910-4115 0776-73-8016
Echizen Shi 1-13-7 Fuchu, Echizen Shi, Fukui 915-8530 0778-22-3000
Echizen Shi 9-1-9 Awatabecho, Echizen Shi, Fukui 915-0242 0778-43-7811
Echizen Shi 7-2-1 Ajimanocho, Echizen Shi, Fukui 915-0025 0778-27-1926
Echizen Shi 36-84 Tobecho, Echizen Shi, Fukui 915-1204 0778-28-1045
Sakai Shi 1-1 Sakaicho Shimoshinjo, Sakai Shi, Fukui 919-0592 0776-66-1500
Sakai Shi 1-5-1 Chuo, Mikunicho, Sakai Shi, Fukui 913-0042 0776-82-3111
Sakai Shi 12-21-1 Nishisatomaruoka, Maruokacho, Sakai Shi, Fukui 910-0242 0776-68-0800
Sakai Shi 17-10 Zuioji, Sakai Shi, Fukui 919-0413 0776-51-1100
Eiheiji Cho 1-4 Matsuoka Kasuga, Eiheiji Cho, Yoshida Gun, Fukui 910-1192 0776-61-1111
10-5 Higachifuruichi, , , Fukui 910-1292 0776-63-3111
1-1 Kurisunami, , , Fukui 910-1392 0776-64-2211
Ikeda Cho 35-4 Inari, Ikeda Cho, Imadate Gun, Fukui 910-2512 0778-44-6000
Minamiechizen Cho 29-1 Higashi Daido, Minamiechizen Cho, Nanjo Gun, Fukui 919-0292 0778-47-3000
Echizen Cho 13-5-1 Nishi Tanaka, Echizen Cho, Nyū Gun, Fukui 916-0192 0778-34-1234
50-80-1 Enami, , , Fukui 916-0293 0778-32-7711
1-24-1 Michiguchi, , , Fukui 916-0492 0778-37-7711
36-1 Ota, , , Fukui 916-0215 0778-36-7711

Fukui

Municipal Offices Address Phone
Tsuruga Shi 2-1-1 Chuocho, Tsuruga Shi, Fukui 914-8501 0770-21-1111
Obama Shi 6-3 Otecho, Obama Shi, Fukui 917-8585 0770-53-1111
Mihama Cho 25-25 Goichi, Mihama Cho, Mikata Gun, Fukui 919-1192 0770-32-1111
Takahama Cho 86-23-2 Miyazaki, Takahama Cho, Oi Gun, Fukui 919-2292 0770-72-1111
Oi Cho 136-1-1 Hongo, Oi Cho, Oi Gun, Fukui 919-2111 0770-77-1111
Wakasa Cho 1-1 Chuo, Wakasa Cho, Mikatakaminaka Gun, Fukui 919-1393 0770-45-1111
20-18 Ichiba, , , Fukui 919-1592 0770-62-2700