Eiheiji Town Hall

Eiheiji Town Hall

Municipality Address Phone・Fax
Eiheiji Town Hall [HP]

Eiheiji Town Hall

1-4 Matsuoka Kasuga, Eiheiji Cho, Yoshida Gun, Fukui 910-1192 Phone:0776-61-1111
Fax:0776-61-2434