Municipal offices of Fukushima prefecture

Fukushima(Fukushima Government)

Municipal Offices Address Phone
Fukushima Shi 2-16 Sugitsumacho, Fukushima Shi, Fukushima 960-8670 024-521-1111

Fukushima(Kenhoku Area Development Bureau)

Municipal Offices Address Phone
Fukushima Shi 3-1 Gorouchimachi, Fukushima Shi, Fukushima 960-8601 024-535-1111
Nihonmatsu Shi 403-1 Kanairo, Nihonmatsu Shi, Fukushima 964-8601 0243-23-1111
Date Shi 180 Hobaramachi Funabashi, Date Shi, Fukushima 960-0692 024-575-1111
Motomiya Shi 212 Motomiya Bansei, Motomiya Shi, Fukushima 969-1192 0243-33-1111
Kori Machi 18 Higashiosumi, Kori Machi, Date Gun, Fukushima 969-1692 024-582-2111
Kunimi Machi 1-7 Fujita Ichoda Ni, Kunimi Machi, Date Gun, Fukushima 969-1792 024-585-2111
Kawamata Machi 30 Gohyakuda, Kawamata Machi, Date Gun, Fukushima 960-1492 024-566-2111
Otama Mura 70 Tamanoi Hoshiuchi, Otama Mura, Adachi Gun, Fukushima 969-1392 0243-48-3131

Fukushima(Aizu Area Development Bureau)

Municipal Offices Address Phone
Aizuwakamatsu Shi 3-46 Higashisakaemachi, Aizuwakamatsu Shi, Fukushima 965-8601 0242-39-1111
Kitakata Shi 7244-2 Oshimizuhigashi, Kitakata Shi, Fukushima 966-8601 0241-24-5206
Kitashiobara Mura 3151 Kitayama Ubagasaku, Kitashiobara Mura, Yama Gun, Fukushima 966-0485 0241-23-3111
Nishiaizu Machi 3308 Nozawa Shitagoyaue Otsu, Nishiaizu Machi, Yama Gun, Fukushima 969-4495 0241-45-2211
Bandai Machi 1855 Bandai Nakanohashi, Bandai Machi, Yama Gun, Fukushima 969-3392 0242-74-1221
Inawashiro Machi 100 Shirominami, Inawashiro Machi, Yama Gun, Fukushima 969-3123 0242-62-2111
Aizubange Machi 3662 Ichinaka 3ban Kou, Aizubange Machi, Kawanuma Gun, Fukushima 969-6592 0242-84-1503
Yugawa Mura 18 Oikawa Nagatoro, Yugawa Mura, Kawanuma Gun, Fukushima 969-3593 0241-27-8800
Yanaizu Machi 234 Yanaizu Shitadaira Otsu, Yanaizu Machi, Kawanuma Gun, Fukushima 969-7201 0241-42-2112
Mishima Machi 350 Miyashita Miyashita, Mishima Machi, Onuma Gun, Fukushima 969-7511 0241-48-5515
Kaneyama Machi 393 Kawaguchi Yachi, Kaneyama Machi, Onuma Gun, Fukushima 968-0011 0241-54-5111
Showa Mura 652 Shimonakatsukawa Nakajima, Showa Mura, Onuma Gun, Fukushima 968-0103 0241-57-2111
Aizumisato Machi 1 Shinfusaichi, Aizumisato Machi, Onuma Gun, Fukushima 969-6292 0242-55-1122

Fukushima(Kenchu Area Development Bureau)

Municipal Offices Address Phone
Koriyama Shi 1-23-7 Asahi, Koriyama Shi, Fukushima 963-8601 024-924-2491
Sukagawa Shi 135 Hachimammachi, Sukagawa Shi, Fukushima 962-8601 0248-75-1111
Tamura Shi 76-2 Funehikimachi Funehiki Hatasoi, Tamura Shi, Fukushima 963-4393 0247-81-2111
Kagamiishi Machi 345 Fujinuma, Kagamiishi Machi, Iwase Gun, Fukushima 969-0492 0248-62-2111
Ten-ei Mura 78 Shimomatsumoto Harahata, Ten-ei Mura, Iwase Gun, Fukushima 962-0592 0248-82-2111
Ishikawa Machi 185-4 Nagakubo, Ishikawa Machi, Ishikawa Gun, Fukushima 963-7893 0247-26-2111
Tamakawa Mura 9 Odaka Nakanawate, Tamakawa Mura, Ishikawa Gun, Fukushima 963-6392 0247-57-3101
Hirata Mura 116 Nagata Kitta, Hirata Mura, Ishikawa Gun, Fukushima 963-8292 0247-55-3111
Asakawa Machi 112-15 Asakawa Setoyachi, Asakawa Machi, Ishikawa Gun, Fukushima 963-6292 0247-36-4121
Furudono Machi 31 Matsukawa Shinkuwabara, Furudono Machi, Ishikawa Gun, Fukushima 963-8304 0247-53-3111
Miharu Machi 1-2 Omachi, Miharu Machi, Tamura Gun, Fukushima 963-7796 0247-62-2111
Ono Machi 92 Onoshinmachi Tatemawari, Ono Machi, Tamura Gun, Fukushima 963-3492 0247-72-2111

Fukushima(Iwaki Area Development Bureau)

Municipal Offices Address Phone
Iwaki Shi 21 Taira Umemoto, Iwaki Shi, Fukushima 970-8686 0246-22-1111

Fukushima

Municipal Offices Address Phone
Shirakawa Shi 7-1 Hahimankoji, Shirakawa Shi, Fukushima 961-8602 0248-22-1111
Nishigo Mura 40 Kumakura Orikuchihara, Nishigo Mura, Nishishirakawa Gun, Fukushima 961-8501 0248-25-1111
Izumizaki Mura 145 Izumizaki Hachimaru, Izumizaki Mura, Nishishirakawa Gun, Fukushima 969-0101 0248-53-2111
Nakajima Mura 11-1 Nametsu Nakajimanishi, Nakajima Mura, Nishishirakawa Gun, Fukushima 961-0192 0248-52-2111
Yabuki Machi 101 Ippongi, Yabuki Machi, Nishishirakawa Gun, Fukushima 969-0296 0248-42-2111
Tanagura Machi 33 Tanagura Nakaino, Tanagura Machi, Higashishirakawa Gun, Fukushima 963-6192 0247-33-2111
Yamatsuri Machi 66 Higashitate Tatemoto, Yamatsuri Machi, Higashishirakawa Gun, Fukushima 963-5192 0247-46-3131
Hanawa Machi 3-21 Hanawa Omachi, Hanawa Machi, Higashishirakawa Gun, Fukushima 963-5492 0247-43-2111
Samegawa Mura 39-5 Akasakanakano Shinjuku, Samegawa Mura, Higashishirakawa Gun, Fukushima 963-8401 0247-49-3111

Fukushima(Soso Area Development Bureau)

Municipal Offices Address Phone
Soma Shi 63-3 Nakamura Kitamachi, Soma Shi, Fukushima 976-8601 0244-37-2120
Minamisoma Shi 2-27 Haramachiku Motomachi, Minamisoma Shi, Fukushima 975-8686 0244-22-2111
Hirono Machi 35 Shimokitaba Nawashirogae, Hirono Machi, Futaba Gun, Fukushima 979-0402 0240-27-2111
Naraha Machi 5-6 Kitada Kanetsukido, Naraha Machi, Futaba Gun, Fukushima 979-0696 0240-25-2111
Tomioka Machi 622-1 Motooka Otsuka, Tomioka Machi, Futaba Gun, Fukushima 979-1192 0240-22-2111
Kawaura Mura 11-24 Kamikawauchi Hayawata, Kawaura Mura, Futaba Gun, Fukushima 979-1292 0240-38-2111
Okuma Machi 117 Ogawara Minamidaira, Okuma Machi, Futaba Gun, Fukushima 979-1306 0120-26-3844
Futaba Machi 2-19-4 Azumadamachi, Iwaki Shi, Fukushima 974-8212 0246-84-5200
Namie Machi 7-2 Kiyohashi Rokutanda, Namie Machi, Futaba Gun, Fukushima 979-1592 0240-34-2111
Katsurao Mura 16 Ochiai Ochiai, Katsurao Mura, Futaba Gun, Fukushima 979-1602 0240-29-2111
Shinchi Machi 30 Yachigoya Toikakeda, Shinchi Machi, Soma Gun, Fukushima 979-2792 0244-62-2111
Itate Mura 580-1 Itamizawa Itamizawa, Itate Mura, Soma Gun, Fukushima 960-1892 0244-42-1611

Fukushima(Minamiaizu Area Development Bureau)

Municipal Offices Address Phone
Shimogo Machi 1000 Shiono Oishi, Shimogo Machi, Minamiaizu Gun, Fukushima 969-5345 0241-69-1122
Hinoemata Mura 880 Shimonohara, Hinoemata Mura, Minamiaizu Gun, Fukushima 967-0525 0241-75-2500
Tadami Machi 1039 Tadami Amatsutsumi, Tadami Machi, Minamiaizu Gun, Fukushima 968-0498 0241-82-5210
Minamiaizu Machi 3531-1 Tajima Ushirohara Kou, Minamiaizu Machi, Minamiaizu Gun, Fukushima 967-0004 0241-62-6100