Shimogo Town Hall

Shimogo Town Hall

Municipality Address Phone・Fax
Shimogo Town Hall [HP] 1000 Shiono Oishi, Shimogo Machi, Minamiaizu Gun, Fukushima 969-5345 Phone:0241-69-1122
Fax:0241-69-1134