Municipal offices of Gifu prefecture

Gifu(Gifu Government)

Municipal Offices Address Phone
Gifu Shi 2-1-1 Yabuta Minami, Gifu Shi, Gifu 500-8570 058-272-1111

Gifu

Municipal Offices Address Phone
Gifu Shi 18 Imazawacho, Gifu Shi, Gifu 500-8701 058-265-4141
Gifu Shi 1-88-3 Shimoukai, Gifu Shi, Gifu 501-1172 058-239-0004
Gifu Shi 4-64 Akutami, Gifu Shi, Gifu 501-3134 058-243-1001
Gifu Shi 2-6-13 Fukumitsuhigashi, Gifu Shi, Gifu 502-0813 058-231-0641
Gifu Shi 1-20 Kanou-Jonandori, Gifu Shi, Gifu 500-8486 058-271-0361
Gifu Shi 2-8-18 Ichihashi, Gifu Shi, Gifu 500-8381 058-272-2021
Gifu Shi 9-1-3 Nikkocho, Gifu Shi, Gifu 502-0933 058-232-1480
Gifu Shi 1-1 Miyahigashi, Yanaizucho, Gifu Shi, Gifu 501-6180 058-387-0111
Gifu Shi 1-10-1 Hashimotocho, Gifu Shi, Gifu 500-8856 058-263-5301
Hashima Shi 55 Takehanacho, Hashima Shi, Gifu 501-6292 058-392-1111
Kagamigahara Shi 1-69 Nakasakuramachi, Kagamigahara Shi, Gifu 504-8555 058-383-1111
Kagamigahara Shi 1029-47 Kawashimakoudamachi, Kagamigahara Shi, Gifu 501-6025 0586-89-3311
Kagamigahara Shi 1-7-2 Ozakinishimachi, Kagamigahara Shi, Gifu 504-0004 058-389-4100
Kagamigahara Shi 3-324 Jougocho, Kagamigahara Shi, Gifu 504-0927 058-382-0209
Kagamigahara Shi 2-53 Unumahabacho, Kagamigahara Shi, Gifu 509-0135 058-384-2111
Kagamigahara Shi 7-65 Unumahigashimachi, Kagamigahara Shi, Gifu 509-0126 058-370-3120
Kagamigahara Shi 1-1-3 Soharanoguchicho, Kagamigahara Shi, Gifu 504-0854 058-383-7551
Yamagata Shi 1000-1 Takaki, Yamagata Shi, Gifu 501-2192 0581-22-2111
Mizuho Shi 1288 Beppu, Mizuho Shi, Gifu 501-0293 058-327-4111
Mizuho Shi 300-2 Miyaden, Mizuho Shi, Gifu 501-0392 058-327-2100
Motosu Shi 324 Monju, Motosu Shi, Gifu 501-1292 0581-34-2511
Motosu Shi 625-1 Neoitasho, Motosu Shi, Gifu 501-1592 0581-38-2511
Motosu Shi 1101-6 Mitsuhashi, Motosu Shi, Gifu 501-0493 058-323-1155
Motosu Shi 1000 Shimomakuwa, Motosu Shi, Gifu 501-0494 058-323-1141
Ginan Cho 7-107 Yatsurugi, Ginan Cho, Hashima Gun, Gifu 501-6197 058-247-1331
Kasamatsu Cho 1 Tsukasamachi, Kasamatsu Cho, Hashima Gun, Gifu 501-6181 058-388-1111
292 Nagaike, , , Gifu 501-6063 058-387-0156
Kitagata Cho 1-1 Hasegawa, Kitagata Cho, Motosu Gun, Gifu 501-0492 058-323-1111

Gifu

Municipal Offices Address Phone
Ogaki Shi 2-29 Marunouchi, Ogaki Shi, Gifu 503-8601 0584-81-4111
Ogaki Shi 1380 Uwahara, Kamiishizucho, Ogaki Shi, Gifu 503-1622 0584-45-3111
Ogaki Shi 473-1 Kamijuku, Sunomatacho, Ogaki Shi, Gifu 503-0103 0584-62-3111
Ogaki Shi 4-35-10 Kono, Ogaki Shi, Gifu 503-0803 0584-77-0133
Ogaki Shi 357 Hinokicho, Ogaki Shi, Gifu 503-0981 0584-93-3033
Ogaki Shi 6-45 Tobana, Ogaki Shi, Gifu 503-0954 0584-87-0511
Ogaki Shi 4-150 Nakagawacho, Ogaki Shi, Gifu 503-0017 0584-77-0311
Ogaki Shi 1-2 Shindencho, Ogaki Shi, Gifu 503-0856 0584-87-0211
Ogaki Shi 113-2 Hiruicho, Ogaki Shi, Gifu 503-2216 0584-71-1111
Ogaki Shi 2200-2 Makida, Kamiishizucho, Ogaki Shi, Gifu 503-1602 0584-47-2521
Ogaki Shi Ichinose1593-2, Kamiishizucho, Ogaki Shi, Gifu 503-1614 0584-47-2300
Ogaki Shi 2862-1 Shimoyama, Kamiishizucho, Ogaki Shi, Gifu 503-1632 0584-45-3001
Kaizu Shi 515 Kaizucho Takasu, Kaizu Shi, Gifu 503-0695 0584-53-1111
Kaizu Shi 483 Bushigawa, Hiratacho, Kaizu Shi, Gifu 503-0311 0584-66-2411
Kaizu Shi 2837-90 Tsuya, Nannoucho, Kaizu Shi, Gifu 503-0401 0584-57-2001
Kaizu Shi 99-1 Komano, Nannoucho, Kaizu Shi, Gifu 503-0411 0584-55-2200
Kaizu Shi 492 Yoshida, Nannoucho, Kaizu Shi, Gifu 503-0536 0584-56-1004
229 Nakano, , , Gifu 501-6034 058-387-8432
Yoro Cho 798 Takada, Yoro Cho, Yoro Gun, Gifu 503-1392 0584-32-1100
19-1 Kuchigashima, , , Gifu 503-1323 0584-33-0017
258-2 Ogura, , , Gifu 503-1262 0584-33-0018
1162-1 Oomaki, , , Gifu 503-1275 0584-36-0005
1148 Funatsuke, , , Gifu 503-1382 0584-36-0006
366-1 Iida, , , Gifu 503-1304 0584-33-0019
396 Naoe, , , Gifu 503-1337 0584-33-0020
66-2 Uta, , , Gifu 503-1335 0584-33-0021
614-4 Murohara, , , Gifu 503-1301 0584-33-0022
Tarui Cho 2957-11 Miyashiro, Tarui Cho, Fuwa Gun, Gifu 503-2193 0584-22-1151
Sekigahara Cho 894-58 Sekigahara, Sekigahara Cho, Fuwa Gun, Gifu 503-1592 0584-43-1111
Kodo Cho 1111 Kodo, Kodo Cho, Anpachi Gun, Gifu 503-2392 0584-27-3111
Wanouchi Cho 2530-1 Togo, Wanouchi Cho, Anpachi Gun, Gifu 503-0292 0584-69-3111
Anpachi Cho 161 Koritori, Anpachi Cho, Anpachi Gun, Gifu 503-0198 0584-64-3111
1430-1 Higashimusubu, , , Gifu 503-0112 0584-62-5942
Ibigawa Cho 133 Miwa, Ibigawa Cho, Ibi Gun, Gifu 501-0692 0585-22-2111
265-43 Taniguminare, , , Gifu 501-1314 0585-55-2111
3080 Kasugarokugou, , , Gifu 503-2502 0585-57-2111
875-1 Higashitsukumi, , , Gifu 501-0702 0585-54-2111
410-5 Nishiyokoyama, , , Gifu 501-0805 0585-52-2111
924 Sakauchihirose, , , Gifu 501-0902 0585-53-2111
Ono Cho 80 Ono, Ono Cho, Ibi Gun, Gifu 501-0592 0585-34-1111
Ikeda Cho 1468-1 Rokunoi, Ikeda Cho, Ibi Gun, Gifu 503-2492 0585-45-3111

Gifu

Municipal Offices Address Phone
Takayama Shi 2-18 Hanaokamachi, Takayama Shi, Gifu 506-8555 0577-32-3333
Takayama Shi 2000 Boukata, Nyuukawacho, Takayama Shi, Gifu 506-2192 0577-78-1111
Takayama Shi 305 Mikkamachi, Kiyomicho, Takayama Shi, Gifu 506-0192 0577-68-2211
Takayama Shi 430-1 Arabuchi, Shoukawacho, Takayama Shi, Gifu 501-5492 05769-2-2211
Takayama Shi 3100 Ichinomiyamachi, Takayama Shi, Gifu 509-3505 0577-53-2211
Takayama Shi 580-1 Musugo, Kugunocho, Takayama Shi, Gifu 509-3292 0577-52-3111
Takayama Shi 800 Mangoku, Asahicho, Takayama Shi, Gifu 509-3325 0577-55-3311
Takayama Shi 428 Kamigahora, Takanemachi, Takayama Shi, Gifu 509-3411 0577-59-2211
Takayama Shi 880-1 Hirosemachi, Kokufucho, Takayama Shi, Gifu 509-4192 0577-72-3111
Takayama Shi 540 Hongo, Kamitakaracho, Takayama Shi, Gifu 506-1392 0578-86-2111
Hida Shi 2-22 Furukawacho Honmachi, Hida Shi, Gifu 509-4292 0577-73-2111
Hida Shi 223-1 Tsunogawa, Kawaicho, Hida Shi, Gifu 509-4392 0577-65-2381
Hida Shi 50-1 Hayashi, Miyagawacho, Hida Shi, Gifu 509-4423 0577-63-2311
Hida Shi 378 Higashimachi, Kamiokacho, Hida Shi, Gifu 506-1195 0578-82-2252
Gero Shi 960 Mori, Gero Shi, Gifu 509-2295 0576-24-2222
Gero Shi 1166-8 Hagiwara, Gero Shi, Gifu 509-2517 0576-52-2000
Gero Shi 815-5 Osakamachi, Osakacho, Gero Shi, Gifu 509-3195 0576-62-3111
Gero Shi 801-10 Mori, Gero Shi, Gifu 509-2202 0576-25-2252
Gero Shi 600-8 Oofunato, Kanayamacho, Gero Shi, Gifu 509-1695 0576-32-2201
Gero Shi 406 Mazenamaru, Gero Shi, Gifu 509-2612 0576-47-2111
Gero Shi 288-1 Miyaji, Gero Shi, Gifu 509-2314 0576-26-2004
Shirakawa Mura 517 Hatotani, Shirakawa Mura, Ono Gun, Gifu 501-5692 05769-6-1311

Gifu

Municipal Offices Address Phone
Tajimi Shi 2-15 Hinodemachi, Tajimi Shi, Gifu 507-8703 0572-22-1111
Tajimi Shi 1-71-1 Otowacho, Tajimi Shi, Gifu 507-0037 0572-22-1111
Tajimi Shi 10-48 Takirocho, Tajimi Shi, Gifu 507-0813 0572-22-4618
Tajimi Shi 8-138 Ichinokuracho, Tajimi Shi, Gifu 507-0814 0572-22-3701
Tajimi Shi 7-16 Ikedacho, Tajimi Shi, Gifu 507-0048 0572-22-0882
Tajimi Shi 6-31-3 Wakinoshimacho, Tajimi Shi, Gifu 507-0826 0572-25-5581
Tajimi Shi 3-216 Onadacho, Tajimi Shi, Gifu 507-0004 0572-23-2900
Tajimi Shi 8-80 Koizumicho, Tajimi Shi, Gifu 507-0073 0572-27-2396
Tajimi Shi 8-29-99 Asahigaoka, Tajimi Shi, Gifu 507-0071 0572-27-8360
Tajimi Shi 80-2 Ooharicho, Tajimi Shi, Gifu 507-0062 0572-29-2653
Tajimi Shi 3-55-1 Nemotocho, Tajimi Shi, Gifu 507-0065 0572-20-1101
Tajimi Shi 2081-1 Kasaharacho, Tajimi Shi, Gifu 507-0901 0572-43-3133
Nakatsugawa Shi 2-1 Kayanokicho, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-8501 0573-66-1111
Nakatsugawa Shi 1197-10 Sendanbayashi, Nakatsugawa Shi, Gifu 509-9131 0573-68-2001
Nakatsugawa Shi 7516-1 Naegi, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-0101 0573-66-1301
Nakatsugawa Shi 728-2 Ochiai, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-0006 0573-69-3201
Nakatsugawa Shi 1665-5 Sakashita, Nakatsugawa Shi, Gifu 509-9292 0573-75-2111
Nakatsugawa Shi 294-2 Misaka, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-0007 0573-69-4111
Nakatsugawa Shi 1616-3 Yamaguchi, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-0501 0573-75-2126
Nakatsugawa Shi 2178-8 Hirukawa, Nakatsugawa Shi, Gifu 509-8301 0573-45-2211
Nakatsugawa Shi 714-2 Fukuoka, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-0292 0573-72-2111
Nakatsugawa Shi 1437-1 Kawaue, Nakatsugawa Shi, Gifu 509-9295 0573-74-2111
Nakatsugawa Shi 4956-43 Tsukechicho, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-0392 0573-82-2111
Nakatsugawa Shi 27-1 Agi, Nakatsugawa Shi, Gifu 509-7321 0573-63-2001
Nakatsugawa Shi 3519-2 Kashimo, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-0421 0573-79-2111
Nakatsugawa Shi 2-5 Kayanokicho, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-8501 0573-66-1111
Nakatsugawa Shi 1-6-1 Sakaemachi, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-0032 0573-66-3490
Nakatsugawa Shi 1522-1 Komanba, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-8502 0573-66-1251
Nakatsugawa Shi 2-3-25 Honmachi, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-0041 0573-66-1308
Mizunami Shi 1-1 Uedairacho, Mizunami Shi, Gifu 509-6195 0572-68-2111
Mizunami Shi 697-1 Ori, Inatsucho, Mizunami Shi, Gifu 509-6103 0572-68-3201
Mizunami Shi 2673-1 Kamadocho, Mizunami Shi, Gifu 509-6472 0572-63-2005
Mizunami Shi 422-1 Ookutecho, Mizunami Shi, Gifu 509-6471 0572-63-2360
Mizunami Shi 4093-2 Hiyoshicho, Mizunami Shi, Gifu 509-6251 0572-69-2010
Mizunami Shi 405-1 Mashizume, Suecho, Mizunami Shi, Gifu 509-6361 0572-65-2111
Ena Shi 1-1-1 Osashimacho Shoge, Ena Shi, Gifu 509-7292 0573-26-2111
Ena Shi 180-1 Ooicho, Ena Shi, Gifu 509-7201 0573-25-5070
Ena Shi 1342-1 Higashino, Ena Shi, Gifu 509-7202 0573-26-2244
Ena Shi 1839-4 Sasaragi, Misatocho, Ena Shi, Gifu 509-7124 0573-28-1001
Ena Shi 1059-36 Takeori, Takenamicho, Ena Shi, Gifu 509-7122 0573-28-2102
Ena Shi 10-2 Himeguri, Kasagicho, Ena Shi, Gifu 509-7208 0573-27-3155
Ena Shi 1802-1 Nakanohoucho, Ena Shi, Gifu 509-8231 0573-23-2111
Ena Shi 68-1 Iijicho, Ena Shi, Gifu 509-8232 0573-22-3001
Ena Shi 1657-1 Iwamuracho, Ena Shi, Gifu 509-7403 0573-43-2111
Ena Shi 1228-1 Kamitouge, Yamaokacho, Ena Shi, Gifu 509-7603 0573-56-2111
Ena Shi 843-1 Akechicho, Ena Shi, Gifu 509-7731 0573-54-2111
Ena Shi 3146-3 Kushihara, Ena Shi, Gifu 509-7831 0573-52-2111
Ena Shi 44-2 Urushihara, Kamiyahagicho, Ena Shi, Gifu 509-7521 0573-47-2111
Toki Shi 2101 Tokitsucho Tokiguchi, Toki Shi, Gifu 509-5192 0572-54-1111
Toki Shi 1341-3 Dachicho, Toki Shi, Gifu 509-5401 0572-59-2111
Toki Shi 1697-4 Hida, Hidacho, Toki Shi, Gifu 509-5403 0572-55-2052
Toki Shi 1207-1 Kakino, Tsurusatocho, Toki Shi, Gifu 509-5312 0572-52-2001
Toki Shi 407-1-1 Sogicho, Toki Shi, Gifu 509-5402 0572-52-3001
Toki Shi 1060 Oroshicho, Toki Shi, Gifu 509-5202 0572-57-7121

Gifu

Municipal Offices Address Phone
Seki Shi 3-1 Wakakusadori, Seki Shi, Gifu 501-3894 0575-22-3131
Seki Shi 110 Oyana, Seki Shi, Gifu 501-3941 0575-28-2124
Seki Shi 294-5 Ichiba, Horado, Seki Shi, Gifu 501-2812 0581-58-2111
Seki Shi 1643-17 Itadori, Seki Shi, Gifu 501-2901 0581-57-2111
Seki Shi 1446-1 Hachiman, Mugegawacho, Seki Shi, Gifu 501-2603 0575-46-2311
Seki Shi 5696-1 Nakanoho, Seki Shi, Gifu 501-3511 0575-49-2121
Seki Shi 15019 Kaminoho, Seki Shi, Gifu 501-3601 0575-47-2001
Mino Shi 1350, Mino Shi, Gifu 501-3792 0575-33-1122
Minokamo Shi 3431-1 Otacho, Minokamo Shi, Gifu 505-8606 0574-25-2111
Minokamo Shi 8-8-48 Hongoucho, Minokamo Shi, Gifu 505-0027 0574-25-2058
Minokamo Shi 3457-1 Yamanouecho, Minokamo Shi, Gifu 505-0003 0574-25-2739
Minokamo Shi 3637 Kamihachiya, Hachiyacho, Minokamo Shi, Gifu 505-0004 0574-25-2901
Minokamo Shi 909 Ibukacho, Minokamo Shi, Gifu 505-0008 0574-29-1395
Minokamo Shi 1546-4 Imaizumi, Kamonocho, Minokamo Shi, Gifu 505-0052 0574-25-2493
Minokamo Shi 2565 Kawaura, Miwacho, Minokamo Shi, Gifu 505-0002 0574-29-1001
Minokamo Shi 182 Norimitsu, Shimoyonedacho, Minokamo Shi, Gifu 505-0014 0574-25-2714
Minokamo Shi 2-7-12 Otahonmachi, Minokamo Shi, Gifu 505-0042 0574-26-2628
Kani Shi 1-1 Hiromi, Kani Shi, Gifu 509-0292 0574-62-1111
Kani Shi 1521-4 Imawatari, Kani Shi, Gifu 509-0207 0574-25-2602
Kani Shi 2-14 Kawaikita, Kani Shi, Gifu 509-0208 0574-63-4339
Kani Shi 1673 Shimoedo, Kani Shi, Gifu 509-0203 0574-63-4751
Kani Shi 2352-2 Dota, Kani Shi, Gifu 509-0206 0574-25-2217
Kani Shi 1011 Higashikatabira, Kani Shi, Gifu 509-0256 0574-65-2007
Kani Shi 407 Yato, Kani Shi, Gifu 509-0252 0574-65-2006
Kani Shi 1530 Shimogiri, Kani Shi, Gifu 509-0245 0574-62-0104
Kani Shi 2547-4 Nino, Kani Shi, Gifu 509-0232 0574-62-0067
Kani Shi 6-1-1 Satsukigaoka, Kani Shi, Gifu 509-0236 0574-64-0051
Kani Shi 1644-1 Kukuri, Kani Shi, Gifu 509-0224 0574-64-1120
Kani Shi 1736 Seta, Kani Shi, Gifu 509-0213 0574-62-4063
Kani Shi 657 Kaneyama, Kani Shi, Gifu 505-0130 0574-59-2111
Gujo Shi 228 Hachimancho Shimadani, Gujo Shi, Gifu 501-4297 0575-67-1121
Gujo Shi 585 Tokunaga, Yamatocho, Gujo Shi, Gifu 501-4607 0575-88-2211
Gujo Shi 38-1 Shirotori, Shirotoricho, Gujo Shi, Gifu 501-5192 0575-82-3111
Gujo Shi 2349-1 Oowashi, Takasucho, Gujo Shi, Gifu 501-5393 0575-72-5111
Gujo Shi 725-3 Hakusan, Minamicho, Gujo Shi, Gifu 501-4192 0575-79-3111
Gujo Shi 606-1 Meihoufutamate, Gujo Shi, Gifu 501-4307 0575-87-2211
Gujo Shi 882 Sawa, Waracho, Gujo Shi, Gifu 501-4592 0575-77-2211
484-3 Ishibata, , , Gifu 503-1251 0584-33-0016
Sakahogi Cho 46-18 Torikumi, Sakahogi Cho, Kamo Gun, Gifu 505-8501 0574-26-7111
Tomika Cho 1511 Takida, Tomika Cho, Kamo Gun, Gifu 501-3392 0574-54-2111
Kawabe Cho 1518-4 Nakakawabe, Kawabe Cho, Kamo Gun, Gifu 509-0393 0574-53-2511
Hichiso Cho 2442-3 Kamiaso, Hichiso Cho, Kamo Gun, Gifu 509-0492 0574-48-1111
Yaotsu Cho 3903-2 Yaotsu, Yaotsu Cho, Kamo Gun, Gifu 505-0392 0574-43-2111
1692-1 Igitsushi, , , Gifu 505-0303 0574-43-2234
2745-2 Kutami, , , Gifu 505-0422 0574-45-1001
757-2 Fukuchi, , , Gifu 505-0421 0574-45-1054
808-9 Shiomi, , , Gifu 505-0531 0574-42-1001
1692 Wachi, , , Gifu 505-0305 0574-43-0505
Shirakawa Cho 715 Kawamata, Shirakawa Cho, Kamo Gun, Gifu 509-1192 0574-72-1311
763 Katou, , , Gifu 509-110 0574-75-2878
1060-1 Akou, , , Gifu 509-1112 0574-73-1001
1821-4 Kurokawa, , , Gifu 509-1431 0574-77-1001
1957-1 Kamisami, , , Gifu 509-1221 0574-76-2001
Higashishirakawa Mura 548 Kando, Higashishirakawa Mura, Kamo Gun, Gifu 509-1392 0574-78-3111
Mitake Cho 1239-1 Mitake, Mitake Cho, Kani Gun, Gifu 505-0192 0574-67-2111
990 Fushimi, , , Gifu 505-0125 0574-67-0502
2171-1 Naka, , , Gifu 505-0121 0574-67-4841
874-4 Nakagiri, , , Gifu 505-0114 0574-67-0017