Municipal offices of Nagano prefecture

Nagano(Nagano Government)

Municipal Offices Address Phone
Nagano-shi Minami Nagano Habashita 692-2, Nagano-shi, Nagano 380-8570 026-232-0111

Nagano

Municipal Offices Address Phone
Nagano Shi 1613 Tsurugamidoricho, Nagano Shi, Nagano 380-8512 026-226-4911
Nagano Shi 281-1 Ombegawa, Shinonoi, Nagano Shi, Nagano 388-8006 026-292-2590
Nagano Shi 2549-2 Nakajo, Nagano Shi, Nagano 381-3203 026-268-3001
Nagano Shi 1192-1 Shinonoi Utabi, Nagano Shi, Nagano 388-8016 026-292-0258
Nagano Shi 4789 Togakushi Tochiwara, Nagano Shi, Nagano 381-4104 026-252-2001
Nagano Shi 1360 Matsushiro,Matsushiro-machi, Nagano Shi, Nagano 381-1231 026-278-2280
Nagano Shi 7827 Wakahowatauchi, Nagano Shi, Nagano 381-0101 026-282-2400
Nagano Shi 1756-1 Imai,Kawanakajima-machi, Nagano Shi, Nagano 381-2226 026-285-2100
Nagano Shi 881-1 Otsuka,Aokijima-machi, Nagano Shi, Nagano 381-2205 026-285-2001
Nagano Shi 2373 Tei, Naniai, Nagano Shi, Nagano 381-3161 026-229-2311
Nagano Shi 3180-1 Hinota,Shinkou-machi, Nagano Shi, Nagano 381-2351 026-299-2111
Nagano Shi 635-16 Kanebako, Nagano Shi, Nagano 381-0007 026-296-2587
Nagano Shi 804-5 Kojima, Nagano Shi, Nagano 381-0017 026-296-8585
Nagano Shi 328-1 Asakawahigashijou, Nagano Shi, Nagano 381-0064 026-241-3552
Nagano Shi 1054-1 Mamejima, Nagano Shi, Nagano 381-0022 026-221-4190
Nagano Shi 226-9 Kitaowaribe, Nagano Shi, Nagano 381-0014 026-243-7293
Nagano Shi 505-1 Wakatsukihigashijou, Nagano Shi, Nagano 381-0084 026-296-3908
Nagano Shi 941 Hoyasu, Nagano Shi, Nagano 381-0003 026-296-9712
Nagano Shi 1777-1 Amori, Nagano Shi, Nagano 380-0957 026-226-1223
Nagano Shi 2545 Yamadanaka, Nagano Shi, Nagano 380-0876 026-229-3330
Nagano Shi 824-3 Sakura, Nagano Shi, Nagano 380-0885 026-232-7935
Nagano Shi 631 Toyono, Toyono-machi, Nagano Shi, Nagano 389-1192 026-257-3131
Nagano Shi 1554 Togakushitoyooka, Nagano Shi, Nagano 381-4192 026-254-2323
Nagano Shi 2750-1 Kinasahikage, Nagano Shi, Nagano 381-4302 026-256-2211
Nagano Shi 287 Ookaotsu, Nagano Shi, Nagano 381-2703 026-266-2121
Nagano Shi 2-8-18 Wakasato, Nagano Shi, Nagano 380-0928 026-226-5369
Nagano Shi 1-12-1 Nishiwada, Nagano Shi, Nagano 381-0037 026-243-3153
Nagano Shi 4-15-4 Miwa, Nagano Shi, Nagano 380-0803 026-232-2220
Nagano Shi Norute Nagano 2F,3-22-41 Yoshida, Nagano Shi, Nagano 381-0043 026-241-2694
Nagano Shi 1000-1 Sinmachi,Sinsyushinmachi, Nagano Shi, Nagano 381-2405 026-262-2200
Suzaka Shi 1528-1 Suzaka, Suzaka Shi, Nagano 382-8511 026-245-1400
Nakano Shi 1-3-19 Miyoshicho, Nakano Shi, Nagano 383-8614 0269-22-2111
Nakano Shi 2508 Toyotsu, Nakano Shi, Nagano 389-2192 0269-38-3111
Nakano Shi 666-1 Angenji, Nakano Shi, Nagano 383-0052 0269-23-1024
Nakano Shi 1447 Akaiwa, Nakano Shi, Nagano 383-0004 0269-26-0677
Nakano Shi 3751-1 Nagae, Nakano Shi, Nagano 389-2104 0269-38-2501
Iiyama Shi 1110-1 Iiyama, Iiyama Shi, Nagano 389-2292 0269-62-3111
Chikuma Shi 2-1 Kuiseke, Chikuma Shi, Nagano 387-8511 026-273-1111
Obuse Machi 1491-2 Obuse, Obuse Machi, Kamitakai Gun, Nagano 381-0297 026-247-3111
Takayama Mura 4972 Takai, Takayama Mura, Kamitakai Gun, Nagano 382-8510 026-245-1100
Yamanouchi Machi 3352-1 Hirao, Yamanouchi Machi, Shimotakai Gun, Nagano 381-0498 0269-33-3111
Kijimadaira Mura 914-6 Ogo, Kijimadaira Mura, Shimotakai Gun, Nagano 389-2392 0269-82-3111
Nozawaonsen Mura 9817 Toyosato, Nozawaonsen Mura, Shimotakai Gun, Nagano 389-2592 0269-85-3111
Shinano Machi 428-2 Kashiwabara, Shinano Machi, Shimotakai Gun, Nagano 389-1392 026-255-3111
Ogawa Mura 8800-8 Takafu, Ogawa Mura, Shimotakai Gun, Nagano 381-3302 026-269-2323
Iizuna Machi 2795-1 Mure, Iizuna Machi, Shimotakai Gun, Nagano 389-1293 026-253-2511
Sakae Mura 3433 Hokushin, Sakae Mura, Shimominochi Gun, Nagano 389-2792 0269-87-3111

Nagano

Municipal Offices Address Phone
Matsumoto Shi 3-7 Marunouchi, Matsumoto Shi, Nagano 390-8620 0263-34-3000
Matsumoto Shi 2-9-1 Asamaonsen, Matsumoto Shi, Nagano 390-0303 0263-46-1500
Matsumoto Shi 1001-1 Aida, Matsumoto Shi, Nagano 399-7402 0263-64-3111
Matsumoto Shi 1061-1 Azumi, Matsumoto Shi, Nagano 390-1592 0263-94-2301
Matsumoto Shi 3301 Nagawa, Matsumoto Shi, Nagano 390-1611 0263-79-2121
Matsumoto Shi 2288-3 Azusagawaazusa, Matsumoto Shi, Nagano 390-1792 0263-78-3000
Matsumoto Shi 4417-1 Hata, Matsumoto Shi, Nagano 390-1492 0263-92-3001
Matsumoto Shi 4970-1 Shimauchi, Matsumoto Shi, Nagano 390-0851 0263-47-0264
Matsumoto Shi 3746-1 Nakayama, Matsumoto Shi, Nagano 390-0823 0263-58-5822
Matsumoto Shi 3298-2 Shimadachi, Matsumoto Shi, Nagano 390-0852 0263-47-2049
Matsumoto Shi 2179-7 Niimura, Matsumoto Shi, Nagano 390-1241 0263-48-0375
Matsumoto Shi 2240-31 Wada, Matsumoto Shi, Nagano 390-1242 0263-48-5445
Matsumoto Shi 1557-1 Kanbayashi, Matsumoto Shi, Nagano 390-1243 0263-58-2039
Matsumoto Shi 2929 Sasaga, Matsumoto Shi, Nagano 399-0033 0263-58-2046
Matsumoto Shi 2-10-1 Nomizohigashi, Matsumoto Shi, Nagano 399-0034 0263-58-2034
Matsumoto Shi 424 Kotobukitoyooka, Matsumoto Shi, Nagano 399-0021 0263-58-2038
Matsumoto Shi 517-1 Okadamachi, Matsumoto Shi, Nagano 390-0315 0263-46-2313
Matsumoto Shi 1509-1 Iriyamabe, Matsumoto Shi, Nagano 390-0222 0263-32-1389
Matsumoto Shi 2930-1 Satoyamabe, Matsumoto Shi, Nagano 390-0221 0263-32-1077
Matsumoto Shi 2231-1 Imai, Matsumoto Shi, Nagano 390-1131 0263-59-2001
Matsumoto Shi 2203-1 Uchida, Matsumoto Shi, Nagano 399-0023 0263-58-2494
Omachi Shi 3887 Omachi, Omachi Shi, Nagano 398-8601 0261-22-0420
Omachi Shi 1108-1 Yasaka, Omachi Shi, Nagano 399-7301 0261-26-2001
Omachi Shi 11810-I Miasa, Omachi Shi, Nagano 399-9101 0261-29-2311
Chino Shi 4552-1 Miyagawa, Chino Shi, Nagano 391-0013 0266-71-1602
Chino Shi 4181 Yonezawa, Chino Shi, Nagano 391-0216 0266-71-1603
Chino Shi 2321-1 Toyohira, Chino Shi, Nagano 391-0213 0266-71-1604
Chino Shi 3666-1 Tamagawa, Chino Shi, Nagano 391-0011 0266-71-1605
Chino Shi 2647 Izumino, Chino Shi, Nagano 391-0214 0266-70-1606
Chino Shi 1152 Kanazawa, Chino Shi, Nagano 391-0012 0266-71-1607
Chino Shi 4987-1 Kohigashi, Chino Shi, Nagano 391-0211 0266-71-5008
Chino Shi 4340-1 Kitayama, Chino Shi, Nagano 391-0301 0266-71-5009
Chino Shi 8-15 Nakaooshio, Chino Shi, Nagano 391-0215 0266-82-7088
Chino Shi 3502-1 Chino, Chino Shi, Nagano 391-0001 0266-71-1663
Shiojiri Shi 3-3 Daimon 7-bancho , Shiojiri Shi, Nagano 399-0786 0263-52-0280
Shiojiri Shi 12-2 Daimonichibancho, Shiojiri Shi, Nagano 399-0736 0263-53-3350
Azumino Shi 6000 Toyoshina, Azumino Shi, Nagano 399-8281 0263-71-2000
Azumino Shi 6658 Hotaka, Azumino Shi, Nagano 399-8303 0263-82-3131
Azumino Shi 6824-1 Akashina-Nakagawate, Azumino Shi, Nagano 399-7102 0263-62-3001
Azumino Shi 4810-1 Misato-Meisei, Azumino Shi, Nagano 399-8101 0263-77-3111
Azumino Shi 2750-1 Horigane-Karasugawa, Azumino Shi, Nagano 399-8211 0263-72-3106
443-6 Kamiichida, , , Nagano 399-3104 0265-35-2914
Agematsu Machi 2-13 Ekimae Dori, Agematsu Machi, Kiso Gun, Nagano 399-5603 0264-52-2001
Nagiso Machi 3668-1 Yomikaki, Nagiso Machi, Kiso Gun, Nagano 399-5301 0264-57-2001
Kiso Mura 1191-1 Yabuhara, Kiso Mura, Kiso Gun, Nagano 399-6201 0264-36-2001
Otaki Mura 3623, Otaki Mura, Kiso Gun, Nagano 397-0201 0264-48-2001
Okuwa Mura 2778 Nagano, Okuwa Mura, Kiso Gun, Nagano 399-5503 0264-55-3080
Kiso Machi 2326-6 Fukushima, Kiso Machi, Kiso Gun, Nagano 397-8588 0264-22-3000
Omi Mura 3837 O, Omi Mura, Higashichikuma Gun, Nagano 399-7701 0263-67-3001
Ikusaka Mura 5493-2, Ikusaka Mura, Higashichikuma Gun, Nagano 399-7201 0263-69-3111
Yamagata Mura 2030-1, Yamagata Mura, Higashichikuma Gun, Nagano 390-1392 0263-98-3111
Asahi Mura 1555-1 Komi, Asahi Mura, Higashichikuma Gun, Nagano 390-1188 0263-99-2001
Chikuhoku Mura 4195 Nishijo, Chikuhoku Mura, Higashichikuma Gun, Nagano 399-7501 0263-66-2211
2187 Sakakita, , , Nagano 399-7601 0263-66-2111
Ikeda Machi 3203-6 Ikeda, Ikeda Machi, Kitaazumi Gun, Nagano 399-8696 0261-62-3131
Matsukawa Mura 76-5, Matsukawa Mura, Kitaazumi Gun, Nagano 399-8501 0261-62-3111
Hakuba Mura 7025 Hokujo, Hakuba Mura, Kitaazumi Gun, Nagano 399-9393 0261-72-5000
Otari Mura 131 Nakaotari He, Otari Mura, Kitaazumi Gun, Nagano 399-9494 0261-82-2001

Nagano(East Nagano area)

Municipal Offices Address Phone
Ueda Shi 1-11-16 Ote, Ueda Shi, Nagano 386-8601 0268-22-4100
Ueda Shi 1612 Kamimaruko, Ueda Shi, Nagano 386-0492 0268-42-1052
Ueda Shi 7178-1 Sanadamachi Osa, Ueda Shi, Nagano 386-2292 0268-72-0154
Ueda Shi 77 Kamitakeshi, Ueda Shi, Nagano 386-0592 0268-85-2827
Ueda Shi 1261-2 Yoshida, Ueda Shi, Nagano 386-0151 0268-35-2939
Ueda Shi 20 Nakano, Ueda Shi, Nagano 386-1325 0268-38-3000
Ueda Shi 863-1 Koizumi, Ueda Shi, Nagano 386-1106 0268-75-5840
Ueda Shi 6-5-39 Chuo, Ueda Shi, Nagano 386-0012 0268-28-7123
Ueda Shi 1-8-1 Tenjin, Ueda Shi, Nagano 386-0025 0268-29-0210
Ueda Shi 1380-2 Shiogawa, Ueda Shi, Nagano 386-0401 0268-35-0902
Ueda Shi 1318 Hirai, Ueda Shi, Nagano 386-0321 0268-44-2842
Ueda Shi 1223-2224 Sugadairakogen, Ueda Shi, Nagano 386-2204 0268-74-2929
Komoro Shi 3-3-3 Aioicho, Komoro Shi, Nagano 384-8501 0267-22-1700
Saku Shi 3056 Nakagomi, Saku Shi, Nagano 385-8501 0267-62-2111
Saku Shi 89-3 Usuda, Saku Shi, Nagano 384-0301 0267-82-3111
Saku Shi 1399 Kou, Saku Shi, Nagano 384-2104 0267-58-2001
Saku Shi 263 Mochizuki, Saku Shi, Nagano 384-2202 0267-53-3111
Saku Shi 543 Iwamurada, Saku Shi, Nagano 385-0022 0267-67-2505
Saku Shi 183 Toridemachi, Saku Shi, Nagano 385-0043 0267-62-0271
Saku Shi 5324 Hiraka, Saku Shi, Nagano 385-0034 0267-62-0059
Saku Shi 6059-1 Shiga, Saku Shi, Nagano 385-0006 0267-67-3534
Saku Shi 2714-1 Kasuga, Saku Shi, Nagano 384-2205 0267-53-2074
Chikuma Shi 77 Amenomiya, Chikuma Shi, Nagano 387-0001 026-272-1914
Chikuma Shi 1324-6 Mori, Chikuma Shi, Nagano 387-0005 026-272-1913
Chikuma Shi 864-4 Inariyama, Chikuma Shi, Nagano 387-0021 026-273-1300
Chikuma Shi 3310-11 Yawata, Chikuma Shi, Nagano 387-0023 026-273-2001
Chikuma Shi 1838-1 Haneo, Chikuma Shi, Nagano 389-0812 026-275-1961
Chikuma Shi 609-1 Uchikawa, Chikuma Shi, Nagano 389-0802 026-275-1910
Chikuma Shi 87-3 Chikaraishi, Chikuma Shi, Nagano 389-0824 0268-82-2941
Tomi Shi 281-2 Agata, Tomi Shi, Nagano 389-0592 0268-62-1111
Koumi Machi 57-1 Toyosato, Koumi Machi, Minamisaku Gun, Nagano 384-1192 0267-92-2525
Kawakami Mura 525 Omiyama, Kawakami Mura, Minamisaku Gun, Nagano 384-1405 0267-97-2121
Minamimaki Mura 1051 Uminokuchi, Minamimaki Mura, Minamisaku Gun, Nagano 384-1302 0267-96-2211
Minamiaiki Mura 3525-1, Minamiaiki Mura, Minamisaku Gun, Nagano 384-1211 0267-78-2121
Kitaaiki Mura 2744, Kitaaiki Mura, Minamisaku Gun, Nagano 384-1201 0267-77-2111
Sakuho Machi 569 Takanomachi, Sakuho Machi, Minamisaku Gun, Nagano 384-0697 0267-86-2525
Karuizawa Machi 2381-1 Nagakura, Karuizawa Machi, Kitasaku Gun, Nagano 389-0192 0267-45-8111
Miyota Machi 1794-6 Maseguchi, Miyota Machi, Kitasaku Gun, Nagano 389-0292 0267-32-3111
Tateshina Machi 2532 Ashida, Tateshina Machi, Kitasaku Gun, Nagano 384-2305 0267-56-2311
Aoki Mura 111 Tazawa, Aoki Mura, Chiisagata Gun, Nagano 386-1601 0268-49-0111
Nagawa Machi 4247-1 Furumachi, Nagawa Machi, Chiisagata Gun, Nagano 386-0603 0268-68-3111
Sakaki Machi 10050 Sakaki, Sakaki Machi, Hanishina Gun, Nagano 389-0692 0268-82-3111

Nagano

Municipal Offices Address Phone
Okaya Shi 8-1 Saiwaicho, Okaya Shi, Nagano 394-8510 0266-23-4811
Iida Shi 2534 Okubocho, Iida Shi, Nagano 395-8501 0265-22-4511
Iida Shi 2535 Zakouji, Iida Shi, Nagano 395-0001 0265-22-1401
Iida Shi 4012-1 Matsuojou, Iida Shi, Nagano 395-0825 0265-22-0091
Iida Shi 1082-1 Shimohisakata Chikudaira, Iida Shi, Nagano 399-2603 0265-29-8001
Iida Shi 3769 Kamihisakata, Iida Shi, Nagano 399-2611 0265-29-7001
Iida Shi 932-5 Chiyo, Iida Shi, Nagano 399-2222 0265-59-2003
Iida Shi 4517 Tatsue, Iida Shi, Nagano 399-2221 0265-27-3004
Iida Shi 505 Kiribayashi, Iida Shi, Nagano 399-2565 0265-26-9303
Iida Shi 2363 Kawaji, Iida Shi, Nagano 399-2431 0265-27-2001
Iida Shi 5451-2 Izuki, Iida Shi, Nagano 399-2434 0265-27-2032
Iida Shi 3378 Yamamoto, Iida Shi, Nagano 395-0244 0265-25-2001
Iida Shi 570-1 Oosegi, Iida Shi, Nagano 395-0157 0265-25-7311
Iida Shi 1890-1 Kanaekamiyama, Iida Shi, Nagano 395-0806 0265-22-7100
Iida Shi 3145-1 Kamisatoiinuma, Iida Shi, Nagano 395-0002 0265-22-2540
Iida Shi 754-2 Kamimura, Iida Shi, Nagano 399-1403 0260-36-2211
Iida Shi 2596-3 Minamishinano Wada, Iida Shi, Nagano 399-1311 0260-34-5111
Suwa Shi 1-22-30 Takashima, Suwa Shi, Nagano 392-8511 0266-52-4141
Ina Shi 3050 Shimoshinden, Ina Shi, Nagano 396-8617 0265-78-4111
Ina Shi 810-1 Nishitakatou, Takatou-machi, Ina Shi, Nagano 396-0211 0265-94-2551
Ina Shi 1394 Hasemizokuchi, Ina Shi, Nagano 396-0402 0265-98-2211
Ina Shi 6393-1 Tomigata, Ina Shi, Nagano 396-0621 0265-72-2318
Ina Shi 4999-1 Misuzu, Ina Shi, Nagano 396-0111 0265-72-2360
Ina Shi 862-1 Terasawaoka, Ina Shi, Nagano 396-0002 0265-72-2755
Ina Shi 1826 Higashiharuchika, Ina Shi, Nagano 399-4432 0265-72-3202
Ina Shi 4000-8 Nishiminowa, Ina Shi, Nagano 399-4501 0265-72-2319
Ina Shi 5138-1 Nishiharuchika, Ina Shi, Nagano 399-4498 0265-72-4178
Ina Shi 3417-2 Arai, Ina Shi, Nagano 396-0025 0265-72-4179
Komagane Shi 20-1 Akazumachi, Komagane Shi, Nagano 399-4192 0265-83-2111
4036 Nakazawa, , Nagano 399-4231 0265-83-3701
2398-20 Higashiina, , Nagano 399-4321 0265-83-4001
In Komagane station,1-1 Higashimatchi, , Nagano 399-4106 0265-81-0120
Chino Shi 2-6-1 Tsukahara, Chino Shi, Nagano 391-8501 0266-72-2101
Shimosuwa Machi 4613-8, Shimosuwa Machi, Suwa Gun, Nagano 393-8501 0266-27-1111
Fujimi Machi 10777 Ochiai, Fujimi Machi, Suwa Gun, Nagano 399-0292 0266-62-2250
Hara Mura 6549-1, Hara Mura, Suwa Gun, Nagano 391-0192 0266-79-2111
Tatsuno Machi 1 Chuo, Tatsuno Machi, Kamiina Gun, Nagano 399-0493 0266-41-1111
1274-13 Ono, , , Nagano 399-0601 0266-46-3588
Minowa Machi 10298 Nakaminowa, Minowa Machi, Kamiina Gun, Nagano 399-4695 0265-79-3111
Iijima Machi 2537 Iijima, Iijima Machi, Kamiina Gun, Nagano 399-3797 0265-86-3111
Minamiminowa Mura 4825-1, Minamiminowa Mura, Kamiina Gun, Nagano 399-4592 0265-72-2104
Nakagawa Mura 4045-1 Okusa, Nakagawa Mura, Kamiina Gun, Nagano 399-3892 0265-88-3001
Miyada Mura 98, Miyada Mura, Kamiina Gun, Nagano 399-4392 0265-85-3181
Matsukawa Machi 3823 Motoojima, Matsukawa Machi, Shimoina Gun, Nagano 399-3303 0265-36-3111
Takamori Machi 2183-1 Shimoichida, Takamori Machi, Shimoina Gun, Nagano 399-3193 0265-35-3111
2305-4 Yoshida, , , Nagano 399-3199 0265-35-2449
1809-1 Shimoichida, , , Nagano 399-3103 0265-35-8480
8430 Yamabuki, , , Nagano 399-3101 0265-35-2915
Anan Cho 58-1 Higashijo, Anan Cho, Shimoina Gun, Nagano 399-1511 0260-22-2141
Achi Mura 483 Komaba, Achi Mura, Shimoina Gun, Nagano 395-0303 0265-43-2220
Hiraya Mura 354, Hiraya Mura, Shimoina Gun, Nagano 395-0601 0265-48-2211
Neba Mura 2131-1, Neba Mura, Shimoina Gun, Nagano 395-0701 0265-49-2111
Shimojo Mura 8801-1 Mutsuzawa, Shimojo Mura, Shimoina Gun, Nagano 399-2101 0260-27-2311
1 Hisawa, , , Nagano 399-2102 0260-27-1231
Urugi Mura 968-1, Urugi Mura, Shimoina Gun, Nagano 399-1689 0260-28-2311
Tenryu Mura 878 Hiraoka, Tenryu Mura, Shimoina Gun, Nagano 399-1201 0260-32-2001
5786-14 Kamihara, , , Nagano 399-1202 0260-32-3111
Yasuoka Mura 3236-1, Yasuoka Mura, Shimoina Gun, Nagano 399-1895 0260-26-2111
Takagi Mura 6664, Takagi Mura, Shimoina Gun, Nagano 395-1107 0265-33-2001
Toyooka Mura 3120 Kumashiro, Toyooka Mura, Shimoina Gun, Nagano 399-3295 0265-35-3311
Oshika Mura 354 Okawara, Oshika Mura, Shimoina Gun, Nagano 399-3502 0265-39-2001