Municipal offices of Saga prefecture

Saga(Saga Government)

Municipal Offices Address Phone
Saga-shi 1-1-59 Jonai, Saga-shi, Saga 840-8570 0952-24-2111

Saga

Municipal Offices Address Phone
Saga Shi 1-1 Sakaemachi, Saga Shi, Saga 840-8501 0952-24-3151
Taku Shi 7-1 Kitatakumachi Kozamurai, Taku Shi, Saga 846-8501 0952-75-2111
Ogi Shi 2312-2 Mikatsukicho Chokanda, Ogi Shi, Saga 845-8511 0952-37-6111
Kanzaki Shi 410 Kanzakicho Kanzaki, Kanzaki Shi, Saga 842-8601 0952-52-1111

Saga

Municipal Offices Address Phone
Karatsu Shi 1-1 Nishijonai, Karatsu Shi, Saga 847-8511 0955-72-9111
Genkai Cho 348 Moroura, Genkai Cho, Higashimatsuura Gun, Saga 847-1421 0955-52-2111

Saga

Municipal Offices Address Phone
Tosu Shi 1118 Shukumachi, Tosu Shi, Saga 841-8511 0942-85-3500
Yoshinogari Cho 321-2 Yoshida, Yoshinogari Cho, Kanzaki Gun, Saga 842-8501 0952-53-1111
Kiyama Cho 666 Miyaura, Kiyama Cho, Miyaki Gun, Saga 841-0204 0942-92-2011
Kamimine Cho 383-1 Bojo, Kamimine Cho, Miyaki Gun, Saga 849-0123 0952-52-2181
Miyaki Cho 737-5 Higashio, Miyaki Cho, Miyaki Gun, Saga 849-0113 0942-89-1651

Saga

Municipal Offices Address Phone
Imari Shi 1355-1 Tachibanacho, Imari Shi, Saga 848-8501 0955-23-2111
Arita Cho 2202 Tachibe Otsu, Arita Cho, Nishimatsuura Gun, Saga 849-4192 0955-46-2111

Saga

Municipal Offices Address Phone
Takeo Shi 12-10 Takeocho Showa, Takeo Shi, Saga 843-8639 0954-23-9111
Kashima Shi 2643-1 Nodomibun, Kashima Shi, Saga 849-1312 0954-63-2111
Ureshino Shi 1769 Shiotacho Babashita Ko 1769, Ureshino Shi, Saga 849-1492 0954-66-3111
Omachi Cho 5017 Omachi, Omachi Cho, Kishima Gun, Saga 849-2101 0952-82-3111
Kohoku Machi 1651-1 Yamaguchi, Kohoku Machi, Kishima Gun, Saga 849-0592 0952-86-2111
Shiroishi Cho 1247-1 Fukuta, Shiroishi Cho, Kishima Gun, Saga 849-1192 0952-84-2111
Tara Cho 1-6 Tara, Tara Cho, Fujitsu Gun, Saga 849-1698 0954-67-0311