Ugo Town Hall

Ugo Town Hall

Municipality Address Phone・Fax
Ugo Town Hall [HP]

Ugo Town Hall

177 Nishimonai Nakano, Ugo Machi, Ogachi Gun, Akita 012-1131 Phone:0183-62-2111
Fax:0183-62-2120