Yoshida Town Hall

Yoshida Town Hall

Municipality Address Phone・Fax
Yoshida Town Hall [HP]

Yoshida Town Hall

87 Sumiyoshi, Yoshida Cho, Haibara Gun, Shizuoka 421-0395 Phone:0548-33-1111
Fax:0548-32-6121